Türk Aile Hukukunda edinilmiş mallara katılma rejimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: ALPER SARISU

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

GENEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : Alper Sarısu Anabilim Dalı : Hukuk Programı : Özel Hukuk Tez Danışmanı : Doç. Dr. Serap Helvacı Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans. Eylül 2004 Anahtar Kelimeler : Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Yasal Mal Rejimi TÜRK AİLE HUKUKUNDA EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ Dünyada ve ülkemizde ekonomik , sosyal ve kültürel alanda meydana gelen değişimler her alanda olduğu gibi aile yapısında da birtakım değişiklikleri kaçınılmaz kılmıştır. Bu değişim sebebiyle evlilik birliğinin eşlere tanıdığı haklar ve onlara yüklediği sorumluluklar yeniden bir görev , yetki dağılımını gerekli kılmıştır. Eşler arasında görev ve yetki dağılımı söz konusu olduğunda ise gözler her defasında medeni kanunların evlilik birliğinde mal rejimlerini düzenleyen hükümlerine çevrilmiştir. Türk Kanunu Medenisi'nde yasal mal rejimi olarak düzenlenen "Mal Ayrılığı Rejimi" özellikle emeğini dışarıda gelir getiren bir işe değil de ev içi hizmete yada eşinin işine hasreden diğer eşin, evlilik birliği sona erdiğinde mağduriyetine yol açıyordu. Bu haksızlık Türk Medeni Kanunu'nda kabul edilen ve esas itibariyle karşılık verilmek suretiyle elde edilen değerlerde ortaklığı öngören " Edinilmiş Mallara Katılma Rejimiyle" giderilmeye çalışılmıştır. Biz bu çalışmada Türk Hukuk literatürüne yeni giren ve Türk Medeni Kanunu'nun 218-241. maddeleri arasında düzenlenmiş "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi"ni bu konu hakkındaki sınırlı doktriner görüşlere de yer vermek suretiyle iki bölüm halinde ele aldık. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Alper Sarısu Field : Law Programme : Private Low Supervisor : Doç. Dr. Serap Helvacı Degree Awerded and Date : Master- September 2004 Keywords : Participation to the Acquired Property Regime ABSTRACT THE PARTICIPATION TO THE ACQUIRED PROPERTY REGIME IN TURKISH FAMILY LAW The changes that have taken place in the economical, social and cultural areas in the world and in our country have inevitably led to changes in the family structure as in all areas. The rights legitimized by and obligations imposed by the marriage unity have necessisated a duty and authorization distribution again because of this change. When the duty and authorization distribution between the spouses is the point at issue, attention is focused every time to the provisions of civil laws organizing the property regimes in the marriage unity. The ''Property Separation Regime'' which was arranged as the legal property regime in the Turkish Civil Law was causing unjust treatment for the other spouse who sacrificed her labor at home or for her spouse's chores instead of using it outside at a revenue earning job when the marriage unity ended. This unfairness has been tried to be eliminated by the ''Participation to the Acquired Property Regime'' which has been accepted in the Turkish Civil Law and which, mainly envisages the partnership in the assets obtained through paymeing for them. In this study, we have handled the ''Participation to the Acquired Property Regime'' which has newly entered to the Turkish Law literature and which has been arranged between the articles 218-241 of the Turkish Civil Law in two sections by also including the limited doctrinary views on this issue.