Halide Edip Adıvar’ın yedigün dergisi ve tan gazetesinde çıkan yazıları (1936-1944) inceleme-metin


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: Şadan Şahin

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

TÜRKÇE Bu yüksek lisan tezi Halide Edip Adıvar’ın Yedigün Dergisi ve Tan Gazetesi’nde çıkan makalelerinin değerlendirilmesinden oluşur. Yedigün Dergisindeki makalelerinde sanat, edebiyat, siyaset, güncel ve felsefi konulara değinmiştir. Kimi makalelerinde ise eğitimden, mimariden ve toplumsal hayattan bahseder. Yedigün’ deki makalelerinde yazar; hayat karşısındaki tavrını, ideolojik duruşunu, tecrübelerini aktarır. Yurt dışındayken Yedigün Dergisine gönderdiği yazılarda, yabancı bir memlekette bulunmanın yalnızlığı ve vatan özlemi hissedilir. Halide Edip Adıvar’ın Tan Gazetesi’ndeki yazıları Hindistan seyahati sırasında edindiği izlenimlerden oluşur. Yazar 1935 yılında Hindistan’a Müslüman bir üniversitenin açılışı sebebiyle davet edilir. Bu süre içerisinde birçok üniversitede bir dizi konferanslar verir. Tan Gazetesi’ndeki yazılarda Hint toplumunun yaşayış biçimi, Hindistan’daki modernleşme çabaları ve ülkedeki inanç sistemleri hakkında bilgi verir. Müslüman ve Hindu kadınların, Hint toplumu içindeki yeri anlatılır. SUBSTRACT This thesis of master’s consists of the evaluation of the articles written by Halide Edip Adıvar, which were pulished in Yedigün magazine and the Tan newspaper. Her articles published in Yedigün magazine mention art, literature, politics, topical and philosophical issues. In soma articles, she writes about education, architecture and social life, as well. In the articles in Yedigün magazine, she particularly, expresses her ideology and experences. İn the articles she sent Yedigün magazine when abroad, have the sense of her great loneliness and homesickness. Whereas her impressions she got during her travel in İndia consist in the Tan newspaper ın 1935, she was invited to India for the opening of an İslamic university, when she gave a series of conferences at different universities there. In the Tan newspaper, she expresses the life style of the Indian society, their efforts for modernization, and different religious beliefs. Additionally, she addresses, particularly, to Muslim and Hindu women to show where they take place in the Indian society.