Y kuşağı davranışlarının kariyer yönetimi üzerindeki etkisi: Türkiye'de golf sektöründe bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: YEŞİM ÖZ

Supervisor: Mehmet Emin Okur