Influencer’ların marka kişilikleri ve takipçilerin kişiliklerinin yeni ürün satın alma niyetine etkisi ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Canan Aynısoy

Consultant: ÖZLEN ONURLU

Abstract:

INFLUENCER’LARIN MARKA KİŞİLİKLERİ VE TAKİPÇİLERİN KİŞİLİKLERİNİN YENİ ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA Araştırmada Youtube’da özellikle kozmetik alanında ürün tanıtımı yapan ınfluencer’ların marka kişiliği ile takipçilerin kişiliklerinin yeni ürün satın alma niyetine etkisi incelenmiştir. Araştırma kısmında marka kişiliği, takipçilerin kişilikleri ve yeni ürün satın alma niyetini ölçme amaçlı üç farklı ölçek kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi anket olarak seçilmiş ve online olarak yapılmıştır. Anket Türkiye’de sosyal medyayı aktif olarak kullanan Youtube’da en az bir tane kozmetik alanında yeni ürün tanıtımı yapan ınfluencer takipçisi olan kadın ve erkeklere uygulanmıştır.Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ınfluencer’lar ve Influencer Pazarlama başlığı altında ınfluencer’ların özellikleri, türleri, dünyadan ve ülkemizden güncel örnekleri verilmiştir, devamında Influencer Pazarlama açıklamış, markalar açısından Influencer Pazarlama çalışmalarının önemine değinilmiştir İkinci bölümde, marka kavramı, marka kişiliği ve tüketici satın alma niyeti ile ilgili teorik bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, yapılan araştırma sonuçları yorumlanmıştır. Anket sonucunda elde edilen bulgular IBM SPSS 24 programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Yapılan araştırmada ınfluencer’ların marka kişiliğinin takipçilerin kişiliklerini etkilediğini ve bu etkinin yeni ürün satın alma niyetini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. -------------------- THE INFLUENCER’S BRAND PERSONALİTY AND THE FOLLOWERS PERSONALITY EFFECT ON THE PURCHASE OF NEW PRODUCT AND A RESEARCH In our research, the effects of brand identity and followers' personalities on their intention to buy new products were examined. In the research part, three different scales were used to measure brand personality, followers' personalities and intention to buy new products. Data collection method was selected as a questionnaire and conducted online. YouTube uses social media in Turkey is actively engaged in the field of cosmetics at least one new product introduction Influencer follower which has been applied to men and women. The study consists of 3 parts. In the first chapter, under the heading of influencers and influencers, the characteristics, types, current examples of influencers from the world and our country are given. In the second part, theoretical information about brand concept, brand personality and consumer purchasing intention are given.In the third section, the results of the research are interpreted. The findings of the survey were analyzed and interpreted in IBM SPSS 24 program. In the research, it was concluded that the brand personality of influencers influenced the personalities of the followers and this effect affects the intention of buying new products.