Türkiye-Kazakistan ticari ilişkileri (1992-2014)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: SAVTEKİN MENGİ

Supervisor: HÜLYA KAYALI

Abstract:

Bu çalışmada 1992-2014 yıllarını kapsayan Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ilişkiler ele alınmıştır. İlişkilerin 1992 yılından başlamasının sebebi 1991 yılının sonunda egemenliğini ilan ederek bağımsız olan Kazakistan’la diplomatik ve ticari ilişkilerin 1992 yılından itibaren başlamasıdır. Toplam 23 yılı kapsayan bu sürede iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ürün bazına inilerek incelenmiştir. Yıllar itibariyle ticareti hangi ürünler şekillendirmiş, hangi ürünler ne yoğunlukta ticaretin konusu olmuştur bunlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kuşkusuz her ülkenin ticareti kendi özelliklerine göre şekillenir. Ürettiğini, fazla üretebildiğini satarken ihtiyacı olanı, kendisinin üretemediğini veya yetersiz ürettiğini de dışarıdan alır. Diğer taraftan coğrafi şartlara, politik gelişmelere ve ulaşım imkânlarına göre ticaret şekillenebilmektedir. Bu temel gerçeklikler üzerinden iki ülkenin ticareti anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma yapılırken Türkiye ve Kazakistan istatistik kaynaklarının rakam bazında birbiriyle çelişmesi karşılaşılan önemli sorunlardan biri olmuştur. Diğer taraftan Kazakistan’la ilgili Türkçe kaynakların, aradan geçen bunca süreye rağmen istenilen sayıya henüz ulaşamadığı gözlenmiştir. Türkiye Kazakistan arasındaki ticaretin başlangıcından bu güne kadarki içeriği incelenmiş, bu geçmişin gelecekteki yol haritasını nasıl şekillendireceği göz önüne serilmeye çalışılmıştır. ABSTRACT In this study, commercial relations between Turkey and Kazakhstan covering the years 1992-2014 are discussed. The relationship began in 1992, because Kazakhstan declared independence at the end of 1991 and diplomatic and commercial relations with Kazakhstan started since 1992. Trade relations between the two countries in this period of 23 years were investigated for in some products. It is tried to put forth that as the years, which products shaped the trade and what products have been the subject of trade at which intensity Undoubtedly each country's trade shape with its own characteristics. While exporting the product more than it needs, countries import the products that cannot produce or produces insufficient. On the other hand, trade can be formed according to the geographical conditions, political developments and transportation facilities. Trade between the two countries has tried to understand this basic reality. The conflict of statistical figures of Turkey and Kazakhstan has been one of the major problems encountered in this study. On the other hand, it is observed that Turkish sources about Kazakhstan, despite the passage of so much time, do not reach the desired number. Content so far from the beginning of trade between Turkey and Kazakhstan was examined, it has tried to give consideration how this history will shape the future road map.