İnsan kaynakları yönetiminde elektronik ortamda öğrenme ve örnek bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: Şeyda Aykanat

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Küreselleşen, teknoloji ve bilginin ekonomiye hakim olduğu bir dünyada yaşamaktayız. Bilgili olmak, hızla değişen teknolojinin içinde olmak, hem kurumların hem de bireylerin başarısı için son derece önemli bir unsur haline gelmiştir. Bilgiyi devamlı yenilemek ise hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmek için kritik bir öneme sahiptir. Bu gelişmeler karşısında çalışanlar, kendilerini hep yenilemek ve yaşam boyu eğitim alma ihtiyacı duymaktadırlar. İşletmeler de çalışanlarını devamlı eğiterek ve onlara kendilerini geliştirme imkanları vererek, onların sahip olduğu bilgiyi kullanıp artan rekabette üstün olmayı hedeflemektedirler. Bu çalışmada işletmelere ve çalışanlara, söz konusu hedeflerine ulaşabilmesi için hem geleneksel eğitimin hem de uzaktan eğitimin bir çok avantajlarını taşıyan “Elektronik Ortamda Öğrenme” (EOÖ) modeli önerilmektedir. Bunun yanında, EOÖ modeli örnek bir uygulama çalışması ile birlikte detaylıca ele alınmıştır. Sonuç bölümünde, EOÖ uygulama sürecinde ne tür olguların göz önünde bulundurulması hususunda bazı somut öneriler sunulmaktadır. ABSTRACT We live in a global society in which technology and knowledge dominate the economy. Possessing knowledge, in the rapidly changing technology has become an extremely important element for both organizations and individuals success. Renewing knowledge continuously has a crucial importance in keeping pace with the rapidly changing world. In the presence of these developments, the employees need to renow themselves and be engaged in self-directed life-time learning. The companies want to have sustainable competitive advantage in the global business environment by training their employees, giving them opportunities to develop themselves and using employees tacit knowledge.In this study, “E-Learning” model which involves the advantages of both traditional education and distance learning is proposed to the companies and the employees to attain the mentioned targets. E-Learning model together with a case study are covered in detail. In conclusion, some practical suggestions and strategies about the application process of a E-Learning project are presented.