Web üzerinden sistem kontrolü ve uzaktan erişimli laboratuvar uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: BARIŞ DOĞAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hasan Erdal

Co-Supervisor: Hakan Kaptan

Abstract:

WEB ÜZERİNDEN SİSTEM KONTROLÜ ve UZAKTAN ERİŞİMLİ LABORATUVAR UYGULAMASI Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Robotik laboratuarında bulunan Sıvı Seviye Eğitim Seti (Sistem - GUNT RT512 Process Level Trainer), Delphi programlama dili kullanılarak geliştirilen bir yazılım ve tasarlanan web sayfaları aracılığıyla Internet üzerinden kontrol edilmiştir. Kullanılan IP (Internet Protocol) Kamera yardımıyla Sistem’in çalışması, kullanıcının bilgisayarına eş zamanlı olarak aktarılmış ve böylelikle bir Uzaktan Erişimli Laboratuar (UEL) uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sıvı Seviye Eğitim Seti, kontrol teknolojisinde kullanılan temel algoritmaların eğitimine yönelik bir deney setidir. Sistem’i UEL içerisinde kullanmaya başlamadan önce üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bir elektronik kart tasarlanmış ve bu kart sayesinde Sistem ile Sunucu Bilgisayar arasında analog-sayısal sinyal alış verişi sağlanmıştır. Böylelikle üzerindeki endüstriyel kontrolör tarafından denetlenecek şekilde üretilen Sistem tamamen bilgisayar kontrollü hale getirilmiştir. Kontrol Yazılımı, Sunucu Bilgisayar üzerinde çalışmaktadır ve bu yazılım sayesinde kullanıcı, Sistem’i yerel olarak (Robotik Laboratuvarı’nda) veya uzaktan (Web üzerinden) kontrol edebilmektedir. Yazılımın geliştirilmesinde sağlam programlama yapısı ve hızlı, istikrarlı çalışabilme özelliklerinden dolayı Delphi Programlama Dili kullanılmıştır. Bu nedenle UEL’ın Yerel Kullanıcı Arayüzü bir Delphi formudur ve bu arayüz üzerinden deneyler yapılabildiği gibi Uzaktan Kontrol modu açılıp kapatılabilir. Web Arayüzü’ nü oluşturan Web sayfaları ise HTML ve PHP script dilleri kullanılarak tasarlanmıştır. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Apache Web Server yazılımı tasarlanan Web sayfalarını Internet üzerinde sunmak için tercih edilmiştir. Yapılan deney sonuçlarını ve kullanıcı bilgilerini saklamak için Apache & PHP çifti ile çalışabilen en iyi veritabanı olan MySQL kullanılmıştır. Yapılan deneyin grafikleri web sayfası üzerinde Adobe Flash Action Script dili ile geliştirilen nesne aracılığıyla çizilmektedir. Kullanıcı yapılan deneyin eş zamanlı görüntüsünü Sisteme bağlı, iki eksen (pan - tilt) hareket edebilen IP Kamera sayesinde web sayfası üzerinden izleyebilmektedir. Bu çalışma sonucunda, kullanıcı, gerçek bir Sistem’e Internet üzerinden erişerek eş zamanlı deneyler yapabilmekte, deneyin durumunu ve sonuçlarını eş zamanlı olarak görüntüleyebilmekte, deney sonuçlarını bilgisayarına csv dosyası olarak kaydedebilmektedir. UEL yeterli laboratuvar ve deney seti imkanları olmayan kurumlar için gerçek bir laboratuvar ortamı, kontrol teknolojisi derslerinin teorik eğitimi sırasında öğretim elemanlarını destekleyen bir uygulama ortamı sunmaktadır. Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO) tarafından FEN-YLS–201205–0242 numaralı proje ile desteklenmiştir. ABSTRACT WEB BASED SYSTEM CONTROL and DEVELOPMENT OF REMOTE ACCESS LABORATORY In this study; the Process Level Trainer (Plant - GUNT RT512), which is present in Marmara University Technical Education Faculty Robotic Laboratory, is controlled through the Internet by a special control software developed using Delphi programming language and designed web pages. By the help of an IP (Internet Protocol) Camera used, the experiment process in the plant was sent online to the user’s web browser and as a result, a Remotely Access Laboratory (UEL) Implementation was developed. The Process Level Trainer is a training set for the basic algorithms that are mostly used in control technology education. Before using the Plant in UEL, some modifications were made on it. A special electronic card was designed and this lets analog-digital signal transfer between the Plant and Server Computer. Hereby, the Plant manufactured to be controlled by industrial controller changed to be controlled by computer. The Control Software runs on the Server Computer and this software enables the user control the Plant locally (in the Robotic Lab.) or remotely (through the Internet). Delphi programming language is used to develop this software because Delphi has strong programming structure and fast-stable running properties. The local user interface of UEL is a Delphi form and using this interface, experiments can be made and Remote Control mode can be opened or closed as well. The remote user interface is web pages. HTML, PHP scripting languages are used to create the web pages. Apache web server is preferred to serve these web pages through the Internet. MySQL is the best suitable database to work with PHP & Apache couples and it is used to store the experiment and user data. An object was developed by using Adobe Flash Action Script Language for drawing experiment graphics. Also user can watch the real-time view of the experiment through these web pages by the help of a pan-tilt movable IP Camera attached to the Plant. As a result of this study, on a real Plant, through the Internet, a user can make simultaneous experiments, watch the experiment status and results, download the results to his own computer as a csv file. UEL confers a real laboratory environment to the institutions which has lack of laboratory and trainer opportunities, and supports the teaching stuff during theoretical control technology education. This study was supported and funded by Marmara University Scientific Researchs Committee (BAPKO) as project with a serial number FEN-YLS–201205–0242.