Veri tabanı yönetim sistemlerinde bulanık sorgulama ile veri işleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Electronics-Computer Education, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: İRFAN ŞİMŞEK

Consultant: Vedat Topuz

Abstract:

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİNDE BULANIK SORGULAMA İLE VERİ İŞLEME Bu tez çalışmasında, bulanık olmayan veritabanı yönetim sistemleri üzerinde bulanık sorgulama yapabilen bir araç (SQLf) geliştirildi. Ayrıca geliştirilen araç ile gerçek veriler kullanılarak bulanık sorgulama örnekleri yapıldı. Bulanık sorgulama aracı (SQLf), MySQL veritabanıyla PHP teknolojisinden faydalanarak geliştirilmiştir. Sorgulama aracı PHP ile kodlandığından web ortamında çalışır ve MySQL, ORACLE gibi herhangi bir veritabanına bağlanabilir. Böylelikle, uzak sunuculardaki veriler bulanık sorgulama aracı ile kolayca değerlendirilebilir. Sistem, bulanıklaştırma ve sorgulama olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Öncelikle, kullanıcı üzerinde sorgulama yapılacak veritabanının alanları için bir kereye mahsus olmak üzere bulanıklaştırma işlemi yapar. Daha sonra yapılacak sorgulama burada tanımlanan bulanık kümeler yardımı ile yapılmaktadır. Bulanıklaştırma işlemi sırasında bulanık küme bilgileri veritabanında saklanır. Bulanık sorgu aracında, sorgu parçaları bulanık ya da kesin özellik taşıyabilirler, fakat sistem tarafından kontrol edilen bazı sentaks ve semantik kurallara uymak zorundadırlar. Bulanık sorgulama, kesin olmayan değerleri eski, zengin, pahalı ve yüksek gibi dilsel terimlerle belirlemeyi sağlar. SQLf’nin performansı, Marmara Üniversitesi öğrencilerinin yemek bursu verileri ile test edildi. Yemek bursu verileri web ortamında doldurulan bir form aracılığıyla MySQL veritabanında toplandı. Öğrenciler başvuruda kendilerinin sosyal ve ekonomik durumlarını tanımlayan bir formu doldurdular. Bu form bulanık ve kesin cevapları olan sorulardan oluşmaktadır. Gerçekleştirilen bulanık sorgunun amacı, yemek bursunu hak eden öğrencileri bulmaktır. SQLf programı tanımlanan bulanık kümeler yardımı ile yemek bursunu almaya uygun öğrencileri kolayca bulmuştur. Bulanık sorgu aracı (SQLf) yalnızca bu veritabanıyla çalışan bir program olarak değil, farklı veritabanlarında da kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır ABSTRACT DATA PROCESSING ON DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS WITH FUZZY QUERY In this thesis, a fuzzy query tool (SQLf) for non-fuzzy database management systems was developed. In addition fuzzy query examples were done by using real data with the tool developed in this study. Fuzzy query tool (SQLf) was developed by utilizing PHP technology with MySQL database. Therefore, the tool works on web environment and also can be connected to any databases such as MySQL, ORACLE. In this way, data on remote servers can be evaluated by fuzzy query tool with easily. System consists of two main parts; fuzzify and querying. Initially, user defines fuzzy sets (membership functions) and linguistic terms, then run queries according to that definition. Also fuzzy set databases are created in order to store fuzzy set definition. In the fuzzy query tool, a query clause may be fuzzy or non-fuzzy (crisp), but it must be consistent in some syntax and semantic rules. Fuzzy query allows us to deal with the uncertainty values as well as vagueness of linguistic terms such as old, rich, expensive and high. Performance of SQLf was tested with Marmara University student’s food grant data. Food grant data were collected in MySQL database by using a form which has been filled on web environment. The students filled a form which describes their social and economical positions for the food grant request on the web. This form consists of questions which have fuzzy and crisp answers. The main purpose of this fuzzy query is to find the students who deserve the grants. The SQLf easily found the eligible students for grants with predefined fuzzy values. Fuzzy query tool (SQLf) was designed to work not only with this database, but also with other databases.