Essakane Altın Madeni'nin çevresel etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Environmental Engineering, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: MAHAMADY PORGO

Supervisor: ORHAN GÖKYAY

Abstract:

ESSAKANE ALTIN MADENİ’NİN ÇEVRESEL ETKİLERİ Bu çalışmada, Burkina Faso’nun kuzeydoğusunda yer alan Essakane Altın Madeni’nin işletmesinden meydana gelen hava, su ve toprak kirliliği gibi çevresel etkiler değerlendirilmiştir. Maden işletme yöntemi açısından açık maden ocaklarının bölgenin doğal peyzajını bozduğu tespit edilmiştir. Açık ocak madenciliği ile cevherden altın kazanımında kullanılan siyanür ve cıva gibi kimyasal maddeler ekosistem, yerel halk sağlığı ve hayvancılık için zararlıdır. İçme ve yüzey sularında bu kimyasal maddelerin konsantrasyonu belirlenmeye çalışılmıştır. Bölgenin en önemli nehri üzerinde tarımsal sulama yapan çiftçiler ve balıkçılar ile Essakane Madencilik Şirketi arasında su rekabetinden dolayı gerginlikler yaşanmaktadır. Ülkede işletilmekte olan altın madenlerinin, özellikle Essakane Altın Madeni’nin yerel kalkınmayı sağlaması ve bununla beraber halkın yaşam standartlarının yükseltmesine yönelik bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Essakane Bölgesi’nde, Essakane Madencilik Şirketi’nin ve bireysel altın arayıcılarının uyması gereken mevzuatlar saptanmaya çalışılarak bölgenin izlenmesi ve kontrol altına alınmasında fayda vardır. Çevresel etkilerin en aza indirgenmesi için öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Essakane, altın, açık maden ocağı, siyanür, cıva, bireysel altın arayıcıları. ABSTRACT ENVIRONMENTAL IMPACTS OF ESSAKANE GOLD MINE In this study, environmental impacts such as air, water and soil pollution caused by the exploit of Essakane Gold Mine which is located in North-Eastern part of Burkina Faso, have been assessed. In terms of mining operation methods, open-pit mining was confirmed to be cause of degradation of the natural landscape of the district. With open-pit mining the use of chemicals such as cyanide and mercury to obtain the gold from the ore is harmful for the ecosystem, the local population’s health and livestock production. Some studies were made to determine the concentration of these chemicals in drinking and surface waters. Some fights occurred because of the competition for water-use between Essakane Mining Company, fishermen and famers embarking on irrigation farming on the most important river of the district. Some precautions have to be taken in order that the gold mines which are operating in the country, especially, Essakane Gold Mine is exploited with the aim of enabling local development and increase the living standards of people. In Essakane District, strict laws will have to be determined and its gold mining company and artisanal miners will have to obey these laws. Moreover, it would be better if the district will be inspected and controlled. Suggestions have been proposed with respect to how to minimize the environmental impacts. Keywords: Essakane, gold, open-pit mining, cyanide, mercury, artisanal mine.