Comparing financial performance of Turkish banks by means of cash flow ratios


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: English

Student: Haram Ahmat Oumar

Supervisor: ALİ ATİLLA PEREK

Abstract:

Çalışmada 2012 - 2017 yıllar arasında gerçekleşen 10 Türk bankasının finansal performansları karşılaştırılmaktadır. Bankalar üç gruba ayrılmaktadır: katılım bankaları, özel bankalar ve kamu bankaları. Grubun ortalama oranı, nakit akış oranı analizi ile karşılaştırılmaktadır. Bankaların değerlendirilmesinde dört nakit akışı göstergesi seçilmiştir, bunlar: likidite ve ödeme gücü göstergeleri, gelir kalitesi göstergeleri, sermaye harcama göstergeleri ve nakit akışı geri dönüş göstergeleri. Seçilen yılların sonucu, katılım bankalarının özel ve kamu bankalarına göre daha likit ve ödeme gücüne sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bankaların gelir kalitesi göstergeleri, katılımcı bankaların özel ve kamu bankalarından daha verimli borç tahsilâtına sahip olduklarını göstermektedir. Аyrıca, katılım bankaları için sermaye harcama oranının özel ve kamuya göre daha iyi bir göstergesi vardır, ancak özel ve kamu bankalarının nedeni, gelecekte iyi nakit girişi yaratabilecek artan yatırımlara odaklanabilir. Yatırım açısından, seçilen bankalar, geçen yıl hariç, dış kaynaklara daha az bağımlıdır, katılım bankaları yatırımlarını finanse etmek için dış kaynaklara büyük ölçüde bağımlıdır. Kamu bankalarının nakit geri dönüşleri, hisse başına nakit akışı ve aktifin nakit dönüşü durumunda katılımdan ve özel olmaktan daha tatmin edici görünmektedir, ancak özkaynak katılımına ilişkin nakit geri dönüşü durumunda, bankalar yatırımdan daha yüksek getiri elde etmektedir -------------------- The study will be the comparison of Turkish banks’ financial performance for the period of six years from 2012 to 2017, the study compares the performance of ten banks grouped into three, participation banks, private banks and public banks. The average rate of the group is compared by means of cash flow ratio analysis, four indicators of cash flow are selected for evaluation of the banks, such as liquidity and solvency indicators, quality of income indicators, capital expenditure indicators and cash flow return indicator. The result for the selected years reveals that, participation banks is more liquid and solvent than private and public banks. Performance of participation banks in term of quality of income seem that participation banks have more effective debt collection than private and public banks, furthermore, capital expenditure ratio for participation banks has a better indicator than private and public, but the reason for private and public banks could be focusing in growing investment that may generate good cash inflow in the future. In term of investment, the selected banks are less dependent on external sources except in 2017 in which the participation banks are highly dependent on external sources to finance their investment. Cash return of public banks seem more satisfactory than participation and private in the case of cash flow per shares and cash return on asset, but in the case of cash return on shareholder’s equity participation banks return from investment higher