Sentetik liflerin ve karışımlarının ultrasonik enerji yardımıyla boyanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Textile Education, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: SEDA BURCU DEĞİRMENCİ

Supervisor: Erhan Öner

Abstract:

SENTETİK LİFLERİN VE KARIŞIMLARININ ULTRASONİK ENERJİ YARDIMIYLA BOYANMASI Ultrasonik enerji, genellikle 20kHz ve 500MHz arasındaki frekanslara sahip ses dalgası olarak tanımlanmakta ve kimya literatüründe reaksiyon hızlarının arttırılmasında kullanılan bir metot olarak değerlendirilmektedir. Çeşitli endüstriyel ve laboratuvar ölçekli uygulamalarda ultrasonik enerjinin kullanımı teknik literatürde detaylı olarak yer almasına karşılık, tekstil boyama proseslerinde kullanımı yenidir. Bu çalışmada, ultrasonik enerji kaynağı olarak Ultrasonik Prob sistemi kullanılmış ve %60/40 oranında PES / PA karışımı materyalin dispers boyarmaddelerle boyama mekanizması araştırılarak, boyama verimliliği incelenmiştir. Boyanmış materyallerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile konvansiyonel ve ultrasonik yöntemle yapılan boyamaların renk değerleri, haslık özellikleri ve tekrarlanabilirliği karşılaştırılmıştır. Temmuz, 2005 Seda Burcu DEĞİRMENCİ ABSTRACT ULTRASOUND ASISSTED DYEING OF SYNTHETIC FIBRES AND THEIR BLENDS Ultrasonic energy, usually described as a sound wave which has frequency range between 20 kHz and 500 MHz, and known as a method to increase the reaction rate in the chemical literature. In different industrial and laboratory scale applications, although the use of ultrasonic energy takes an intimate part in the technical literature, use of ultrasonic energy is new in textile processes. In this study, an ultrasonic prob system was used as an ultrasonic energy source and the dyeing efficiency and the dyeing mechanism of %60/40 PES / PA blend materials with dispers dyestuff was investigated. The data obtained from the dyed materials were evaluated and the colour-values, fastness and reproducibility of the dyeings with conventional and ultrasonic methods were compared. July, 2005 Seda Burcu DEĞİRMENCİ