Devletin askeri faaliyetlerinde yargı bağışıklığı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Firdes Şeyda Türkay

Consultant: SELAMİ KURAN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Yargı bağışıklığı, askeri faaliyetler, Uluslararası Adalet Divanı Bu çalışmamızda Devletler Hukuku’nun önemli bir parçası olan başka bir devletin egemenlik alanı içerisine giren bir devletin yargı bağışıklığı konusu ele alınmıştır. Yargı bağışıklığı, daha çok 20. Yüzyılda önem kazanan ve güncelliğini koruyan bir kavramdır. Devletin acte jure imperii ve acta jure gestionis eylemlerinin kapsamı ülkeden ülkeye değişmiş ve bu konuda tartışmalar süregelmiştir. Bunun sonucu olarak, bir devletin gerçekleştirmiş olduğu askeri faaliyetler sonucu uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri meydana geldiğinde, devletin yargı bağışıklığının sınırlandırılması problemi bu tezde tartışılmıştır. Aynı zamanda tezin ikinci bölümünde yargı bağışıklığının sınırlandırılması problemine Uluslararası Adalet Divanı’nın bakış açısı, 2012 yılında verdiği karar ile irdelenmiştir. Keywords : Jurisdictional immunity, military operations, International Court of Justice ABSTRACT With this working, an important section of International Law, the Jurisdictional Immunity of States was held. The concept of Jurisdictional Immunity become more of an issue in 20th century and is still an actual topic. The scope of acta jure imperii and acta jure gestionis actions of states is changing from states to states. For this reason, whether a state makes an infringement contrary to International Human Rights Law and International Humanitarian Law with its military operations, how can international bodies solve the principle of Jurisdictional immunity issue? And also in the second part of this thesis, the aspect of International Court of Justice, especially the Judgement in 2012 of this legal problem, is examined.