Türkiye'den cihat bölgelerine gidenler üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: COŞKUN YILDIZ

Consultant: HALİL AYDINALP

Abstract:

Bu araştırmada, toplumsal hareketler ekseninde dini hareketler içinden Türkiye'den “cihat bölgeleri” olarak tanımlanan ülkelerde savaşmaya giden Türk vatandaşlarının düşünsel alt yapısı incelenmektedir. Belge olarak cihada gidenlerin anıları ve şehit olanlar hakkında yazılanlar üzerinden tanıtılmaya çalışılmıştır. Türkiye'de var olan dini gruplar içinde “cihad” kavramına silahlı mücadele olarak anlam veren yapılar bulunmaktadır. Bu gruplar içinden 40 yıllık süreç içinde Afganistan, Bosna Hersek, Çeçenistan, Irak ve Suriye gibi ülkelere cihatçılar gitmiştir. Bu durumu açıklayabilmek için önce toplumsal hareketlerin oluşumu ve bireysel katılımla birlikte bu ülkeler hakkında bilgi verdikten sonra cihat düşüncesi, şehitlik ve mücahit kavramları; cihat bölgelerine gidenlerin sosyal profilleri, cihatçılara katılım süreçleri ve düşünsel arka planları aktarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Cihat, Toplumsal Hareketler, Dini Hareketler, Cihat Bölgeleri ABSTRACT This research examines, within the frame of social movements, the intellectual background of Turkish citizens from religious groups who have been in countries so-called “jihad regions” to fight. This is intended to be achieved by means of documents such as diaries of jihadists and writings on martyrs. There are existing religious groups in Turkey who understand the concept “jihad” as an armed struggle. Among these, in a 40-year process, jihadists have been going to countries like Afghanistan, Bosnia Herzegovina, Checnya, Iraq and Syria. In order to make an explanation of this case, after giving theoretical perspectives on social movements and their individual participation, I will present basic informations about these countries, and debate the jihad notion and the concepts such as martyrdom (shahada) and mujahid. Lastly, I will discuss social profiles of those who have been in jihad regions, their participation processes to other jihadists, and their intellectual motivations. Keywords: Jihad, Social Movements, Religious Movements, Jihad Regions