Dalgacık (wavelet) tabanlı dağıtım sistemleri koruma algoritması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Vocational School of Technical Sciences, Electronics and Automation, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: TAHİR ÇETİN AKINCI

Consultant: ADNAN KAKİLLİ

Abstract:

The aim of foundations generating, transmission and distributing electric energy is to serve an economic and quality service to their consumers. If we are talking about quality in electric energy systems, it has been understood to serve stable and sinusoidal edge voltage in stable network frequency. Today some equipment connected to power systems and breakdown these equipments cause has become a important research topic. It is also really important not only to determine breakdowns but also to solve breakdowns in power systems. Short circuits in generator, transformer, line switch, separator, power station or isolation result in breakdown in energy transfer lines. It is very important to determine this breakdown and starting and stopping moment of breakdown for solving breakdown. In this study, it has been mentioned main types of breakdown accruing in energy transfer lines and protection methods. Techniques of Fourier and Wavelet analysis used generally signal processing have been examined. Because of the some disadvantages of Fourier Transform, subject of applying the technique of Wavelet Transform to power systems has been studied. Elektrik enerjisini üreten, ileten ve dağıtan kuruluşların görevi; kesintisiz, ekonomik ve kaliteli bir hizmeti tüketicilerine sunmaktır. Elektrik enerjisi sistemlerinde kalite söz konusu olunca, sabit şebeke frekansında; sabit ve sinüsoidal biçimli uç geriliminin sağlanması anlaşılmaktadır. Güç sistemlerine bağlanan bazı elemanlar ve bunların yol açtığı arızalar, bu arızaların tespiti ve arızaların giderilmesi önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Enerji iletim hatlarında arızalar, generatör, transformatör, hat kesici, ayırıcı şalt cihazlarında kısa devrelerle ya da yalıtım sonucunda meydana gelirler. Bu arızaların tespiti, arızanın başlangıç ve bitiş anı arızanın giderilmesi için önem taşımaktadır. Bu çalışmada enerji dağıtım hatlarında meydana gelen başlıca arıza tiplerinden ve bunlara ilişkin koruma yöntemlerinden bahsedilmiştir. Geleneksel olarak işaret işlemede kullanılan Fourier ve Dalgacık teknikleri incelenmiş ve Fourier Dönüşümünün bazı dezavantajları yüzünden dalgacık dönüşümü tekniğinin güç sistemlerine uygulanması ve yorumlanması konusunda çalışılmıştır. Modelleme ve Bilgisayar Benzeşimi (Simülasyon) için ATP/EMTP programı kullanılmış buradan elde edilen sonuçlar MATLAB paket programı ve MATLAB Wavelet Toolbox kullanılarak analiz edilmiş, elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.