1950-1960 arası (Demokrat Parti Dönemi) Türkiye’de Kur’an araştırmaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Bekir Dağcı

Consultant: MURAT SÜLÜN

Abstract:

Kur’ân-ı Kerîm, insanları dünya ve ahirette iyilik ve güzelliğe ulaştırmak için Allah tarafından gönderilen ilâhî kitapların sonuncusudur. Bu özelliği sebebiyle Kur’ân-ı Kerîm’in bütün dünya dillerine çevrilmesi ve evrensel mesajının tüm insanlara ulaştırılması zorunludur. Kur’ân-ı Kerîm’in meâl ve tercümeleri ise bu iş için tek başlarına yeterli değildir. İzah ve tefsire ihtiyaçları vardır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de bu amaçla yapılan çalışmaların sayısı günden güne artmaktadır. Biz de, bu alanda yapılan çalışmalara derli toplu ulaşma imkanı sunabilmek adına tezimizde, 1950-1960 yılları arasında yapılan Kur’an çalışmalarını tespit ederek aktardık. Kur’ân-ı Kerîm’in, sadece tamamının değil, bir konusunun veya bir âyetinin anlaşılmasına yönelik her türlü çalışmayı tezimizin kapsamına dâhil ettik. Belgesel gözlem metodunu kullandığımız tezimizde, bu dönemde yapılan Kur’ân-ı Kerîm’in meâl, tercüme ve tefsirlerini; telif edilen kitapları tanıttık. Dönemin nabzını tutan önemli dergileri inceleyerek konumuz kapsamına giren makaleleri tespit ettik, tanıtımlarını yaptık. Çalışmamızda 7 adet meâl, tercüme ve tefsir; 100 adet kitap ve 337 adet makale yer almaktadır. ABSTRACT Holy Qur’an is the last of the divine books, sent by Allah to deliver the people of goodness and beauty in the world and the afterlife. Because of it’s this feature, through the translation of the Holy Qur'an to the all world languages, the transmittal of its universal message to the whole mankind is a must. Maal and translations of the Holy Qur'an alone, are not enough for that mission; these are in need of explanation and tafseer. As well as around the world, the number of studies conducted in our country for this purpose is increasing day by day. And we also in our thesis, in the name of providing a well coordinated access to the studies done in this area, ascertained and reported the Qur’an studies between the years 1950-1960. We've included in this thesis all kind of works, not only the whole, but also a case or a ayah of the Holy Qur’an regarding to understanding. In our thesis, which is used the documentary observation method, we have introduced the published maals, translations and tafseers of the Holy Qur’an and also books, during this period. Examining the major magazines which were keeping the pulse of the period, we have detected articles that covered by the topic, and we have intoduced them. Our study includes 7 maal, translation and tafseer; and also 100 books and 337 articles.