360 derece performans değerleme sistemi uygulamalarının parakende mağazacılığa katkıları ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Ahmet İzgi

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİNİN PERAKENDE MAĞAZACILIĞA KATKILARI VE BİR UYGULAMA Bu tez çalışmasında 360 derece performans değerleme sisteminin perakende mağazacılık sektörüne katkıları üzerinde durulmuştur. 360 derece performans değerleme sistemi uygulayan perakende sektöründeki şirketler incelenmiştir. Sistemin uygulama sonuçları üzerinde anket uygulaması yapılmış, olumlu, olumsuz katkıları irdelenmiştir. 360 derece performans değerleme sisteminin etkin olarak uygulanması halinde birçok olumlu katkılarının olduğu gözlemlenmiştir. 360 derece performans değerleme sonuçlarından çok amaçlı yararlanılabiliniyor olması sistemin etkinliğini artıran önemi avantajlarından birisidir. Sistemin etkinliğini zayıflatan değerleme hataları azaltıldığı ölçüde daha sağlıklı sonuçlar almak mümkündür. Son tüketiciye hizmet veren perakende mağazacılık sektörü geniş yelpazede bir hedef kitleye hizmet vermesi nedeniyle çalışanların da çok yönlü değerlendirilmeleri önemli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç da 360 derce performans değerleme sisteminin sonuçlarından ve verilerinden yararlanılarak giderilebilir. ABSTRACT THE ADDITION OF 360 DEGREE PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM TO THE RETAIL MARKETING AND AN APPLICATION This thesis focuses on the addition of 360 degree performance evaluation system to retail marketing. The companies, which perform the 360 degree performance evaluation system, are examined. There is an application about result of system’s performance and its positive and negative sides are scrutinized. When 360 degree performance evaluation system is performed effectively, it is seemed clearly that, system gives chances to firms to have a lot of utilities. 360 degree performance evaluation system’s results can be used in so many ways, which give more effective benefits to companies. When system’s evaluation mistakes are decreased to the lowest level, it is possible to have fine results from the performance evaluation system. The retail marketing, which is used to serve to the last consumer, works in a wide scale of target society, so that creates an urgent need in evaluation of performance. This performance can be evaluated by 360 degree performance evaluation system’s datum and results.