Kontrol eğitimi için MATLAB ile web tabanlı uygulama araçlarının geliştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: KENAN SAVAŞ

Supervisor: Hasan Erdal

Abstract:

KONTROL EĞİTİMİ İÇİN MATLAB İLE WEB TABANLI UYGULAMA ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ Özellikle teknik eğitim ve mühendislik eğitiminde öğrencilere verilecek teorik bilgilerin yanı sıra uygulama çalışmaları ve deneyler önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, her yıl artan öğrenci sayısı ve buna paralel olarak uygulama yapılan laboratuar ortamlarının hem fiziksel, hem donanım, hem de öğretim elemanı sayısı açısından yetersiz hale gelmesi eğitim kurumları için kaynak yetersizliği ve mevcut kaynaklarının yeterince kullanılamaması açısından problem olmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak uygulamalı eğitim yeterli düzeyde ve kalitede yapılamamaktadır. Bu sorunun çözümüne yönelik pekçok farklı web tabanlı uygulamalar geliştirilmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde günümüzde bilgisayar eğitimin çok önemli bir aracı haline gelmeye başlamıştır. Kontrol alanı eğitiminde bilgisayar tabanlı uygulamalar laboratuar ortamındaki çalışmalar ile desteklenmektedir. Bu çalışmaların pek çoğunda MATLAB yazılımı kullanılmakta ve böylece teorik bilgilerin benzetim ortamında analizine yardımcı olunmaktadır. MATLAB ile yapılacak uygulamaların web tabanlı olarak hazırlanmasında kullanılan araçlardan biri MATLAB Web Server (MWS) araç kutusudur. Bu çalışmada da bu araçtan yararlanılmış ve kontrol eğitimi için çeşitli uygulamalar tasarlanmıştır. Çalışmada Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (M.Ü.T.E.F.) öğrencilerinin kontrol derslerinde görmüş oldukları teorik bilgileri pekiştirmek üzere laboratuar deneylerini kendi kendilerine yapabilecekleri, uzun zaman alan ve MATLAB bilgisi gerektiren uygulamaları basit ve kolay ara yüzler eşliğinde ve de hızlı ve zahmetsizce gerçekleştirebilmeleri amacıyla web tabanlı uygulamalar geliştirilmiştir. Böylece öğrencilerin kendi bilgisayarlarına MATLAB aracı kurmasına gerek kalmadan istedikleri bir zamanda internet üzerinden çalışabileceklerdir. Yapılan uygulama ile öğretim sürecinde zaman tasarrufu sağlanacak ve laboratuar kaynaklarının daha verimli kullanımı mümkün olacaktır. ABSTRACT DESIGNING WEB BASED APPLICATION TOOLS FOR CONTROL EDUCATION WITH MATLAB Especially in technical education and engineering, training will be given to students with applications of theoretical studies and laboratoary experiments. However, due to the increasing number of students, a few teaching staff and inadequate resources and lack of available resources in terms of the physical laboratory environment, adequate and efficient learning has not been taken place. As a result, practical training and the education quality may not be adequate. To solve this problem many different web-based applications are being developed. Today, the computer in education has become an important tool. Control areas in the computer-based education are supported by studies in the laboratory environment. Most of these studies have been using the MATLAB software so that theoretical knowledge could be supported with simulation analysis. Web-based applications to be made with MATLAB can be achieved via different tools, one of which is the MATLAB Web Server (MWS) tool box. This study has also benefited from this tool and a variety of applications for control education has been designed. In this study, the web-based applications are developed for students which has little or no MATLAB knowledge to perform long time-consuming and MATLAB-knowledge-required applications at Marmara University, Technical Education Faculty (M.U.T.E.F.). By using these, they can perform different experiments quickly and effortlessly in control lessons with the support of simply and easily web based interfaces. Therefore, they are able to study with their local PCs at any time through the internet unlike the necessity of installing MATLAB tool to their computers. As a consequence, the teaching process will be provided with saving time and more efficient use will be possible for resources.