Bir odanın akıllı hale getirilmesi ve uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZGÜR ÇELİK

Supervisor: Hasan Erdal

Abstract:

Akıllı bina ve akıllı oda ile ilgili uygulamalar özellikle son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Uygulamalı teknik eğitim veren fakültelerde, öğrencilere bu sistemlerin yapıları ve çalışmaları ile ilgili bilgilerin verilmesi faydalı olacaktır. Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Sayısal Kontrol Laboratuarında, iki bölmeli bir alanın akıllı hale getirilerek, öğrencilerin konu ile ilgili uygulamaları gerçekleştirebilecekleri bir deney seti oluşturulması amaçlanmıştır. Kullanılan alan mutfak ve çalışma bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sistemde şu an için havalandırma, aydınlatma, hırsız-güvenlik alarm sistemi ve geri beslemeli prizler yer almaktadır. Odanın giriş kapısında şifreli, kimin girdiğini ve giriş çıkış zamanını belirleyen bir sistem mevcuttur. Odanın hava kalitesi ölçülmekte ve kirlilik durumuna göre giriş – çıkış damperlerin açıklık değerleri değiştirilmekte ve fanlar devreye sokulmaktadır. Geri beslemeli prizlere bağlı cihazlar belirlenenden daha fazla akım çekerse cihazın enerjisi kesilmekte ve kullanıcıya da ikaz verilmektedir. İçerdeki sıcaklık ve hava kalite değerinin kullanıcının belirlediği değerlerde olması sağlanmaktadır. Odaya izinsiz bir giriş olduğunda alarm devreye sokulmaktadır. Sistemde yer alan donanımlar, istenildiğinde elle istenirse bilgisayar ile kumanda edilebilmektedir. Sistemin bilgisayarla kontrolü ve gözlemlenmesi için Visual Basic dili ile bir ara yüz yazılımı tasarlanmıştır. Sistem ile PC arasındaki veri alış-verişi için bir veri toplama kontrol kartı(DAC, Data Acqusition Card) ve analog çıkış kartı (Analog Output Card) kullanılmıştır. Sistem aynı zamanda internet ve yerel ağ üzerinden haberleşme ve denetleme özelliğine de sahip olarak çalışmaktadır. Oluşturulan bu sistem yer alan donanım ve yazılımları ile özellikle Bilgisayar–Kontrol Eğitimi alan öğrencilerin uygulamalarında kullanabilecekleri bir eğitim aracı özelliğine sahiptir. Bu çalışma M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından FEN – 100/020603 nolu proje ile desteklenmiştir. ABSTRACT It has recently been so popular to follow the advances about the intelligence building and intelligence room. It will be helpful to educate students about the structure and studies of these systems at technical faculties that give practical education. This research is undertaken at the Control Laboratory of Faculty of Technical Education of Marmara University. The intention was to form an experimental set which students can perform their skills and practice about the related subject. There are an air conditioning system, light system, thief-security alarm and intelligent plug-in system. At the gate door of the room, there is a system which show who has come in and out at what time. The air quality at the room is measured; the system cleans the air when polluted. When devices connected to the intelligent plug, flow more current than set value, the energy is cut-off and the administrator is informed. The inside temperature and air quality is adjusted according to the user’s wish. The light system works according to the situation at inside and outside light. When entering without permission to the room, the alarm is activated. The control works by the help of a PC which has a data acquisition card and an analog output card. At the same time, this system has the ability of communication on Web. This system may be considered as a training tool for students in the field of computer and control. This work is supported by Marmara University Scientific Research Project Commission