Muhammed bin Mustafa tarafından istinsah edilen tabirname (Ia-37a) : inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Deniz Altun Bilgin

Supervisor: GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA

Abstract:

Bu çalışma, Muhammed b. Mustafa tarafından istinsah edilen 219 varaklık tabirnamenin muhteviyat kısmı ile birlikte toplam kırk altı varağını içermekte ve beş ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında rüya, tabirname, tabirname üzerine yapılan çalışmalar ve üzerinde çalıştığımız metnin müstensihi, tavsifi, içeriği, kelime hazinesi, sahası ve dili, üzerinde yapılan çalışmalardan bahsedildi. İnceleme kısmında metnin imla, ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde durulup yeri geldiğinde önceki dönemlerle mukayese edildi. Metin kısmında tabirnamenin Ia-VIIIb ve 1b-37a varaklarının transkripsiyonu yapıldı. Ayet, hadis ve beyitler Arap harfli olarak yazılıp ayetlerin çevirileri dipnotta gösterildi. Dizinde, metinde geçen tüm kelimeler alfabetik olarak sıralanıp kelimelerin metindeki anlamları, hangi dilden alındığı, metinde kaç kere geçtiği yazıldı. Kaynakçanın ardından son kısımda metnin Ia-VIIIb ve 1b-37a varaklarının tıpkıbasımı sunuldu. -------------------- This study contains five main chapters and 46 sheets together with the contents part of Tabirname which is a 219 sheet book copied by Muhammet B. Mustafa. In the introduction section, firstly it was mentioned from what a dream is, dream interpretation books and studies on these books. Then, information was given about the copyist, description, content, vocabulary, field and language of the text subject to this study. In the analysis section, orthography, phonetical and morphological features of the text were studied and they were compared to the language characteristics of the previous periods. In the text section, the transcription of the sheets Ia-VIIIb and 1b-37a was made. The verses of Quran, hadiths and couplets were written in Arabic letters in the text and translations of them were given in the footnotes. In the index section, all the words in the text were sorted alphabetically and information was given about the meanings of this words, which language they were taken and how many times they were written in the text. After bibliography, in the last chapter, the facsimile of the sheets Ia-VIIIb and 1b- 37a were presented.