Kazanlı Abdullah Battal Taymas (1883-1969): Hayatı ve eserleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Department Of Turkish History, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: ŞİNASİ İNCİ

Supervisor: Sadi Süleyman Kucur

Abstract:

Abdullah Battal Taymas, Kazan Tatarlarından 1883-1969 yılları arasında yaşamış önemli bir tarihçi, edebiyatçı, düşünür ve gazeteci olup yaşamı hakkında bugüne kadar geniş kaynaklara dayanan bir araştırma yapılmamıştır. ABSTRACT Abdullah Battal Taymas was important historian, literateur, author and thinker lived between 1883-1969 at Kazan. And he has not been studied yet extensive before as this thesis focused on.