Uluslararası hukukta hukuk genel ilkeleri uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Emin Büyük

Supervisor: SELAMİ KURAN

Abstract:

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 38/1-c maddesi, “medeni milletlerce tanınmış hukukun genel ilkeleri”ni, uluslararası hukukun üç kaynağından biri olarak nitelendirmektedir. Diğer iki kaynakla, yani uluslararası andlaşmalar ve uluslararası teamülle karşılaştırıldığında, genel hukuk ilkeleri, çok daha yoğun bir doktrinel ihtilafın konusu olmuştur. ABSTRACT Article 38/1-c of the Statute of International Court of Justice qualifies the “general principles of law recognized by civilized nations” as one of the three sources of international law. Compared to the other two sources, namely international treaties and international custom, general principles of law have been the subject of a much more intense doctrinal controversy.