A research on bog game based on the game theory


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: English

Student: EMRAH CAN

Supervisor: SEROL BULKAN

Abstract:

BATAK OYUNUNUN OYUN TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ Oyun teorisi; çoklu inter aktif durumlarda, karar veren bağımsız karar verici birimlerin davranışlarını modellemede, analiz etmekte ve anlamakta bize yardım eder. Bir karar vericinin seçtiği alternatif ve onun getirisi diğer karar vericilerin kararları ve getirilerine bağlı olduğu böyle durumlarda, oyun teorisi karar vericilerin (beklenen) getirilerini maksimize etmeye çalıştığı durumları analiz eden genellikle güçlü bir yöntemdir. İki veya daha fazla katılımcının yer aldığı ve bu katılımcıların kazanımlarının birbirlerinin yapacağı hareketlere bağlı olduğu çoğu oyun, iş, ve insan davranışları “oyun teorisi perspektifi” ile modellenebilir. Batak oyunu Türkiye’de çok popüler olan ve iyi bilinen bir iskambil kâğıdı oyundur. Bu oyun birçok yerde erkek kadın farklı yaş kategorisinden insanlarca zevkle oynanır. Bu çalışmanın amacı eşli batak oyunun oyun teorisi ile bağlantılı olarak genel bir bakış açısı ile incelenmesidir. Elbette, her oyuncunun oyunu kazanmak için kullandığı kendi stratejileri ve taktikleri vardır; ancak kabul edilebilir genel geçer taktiklere ve stratejilere ulaşmak, eşli batak oyunun oyun ağacı yapısı ile modellenmesi bu çalışmanın diğer amaçlarıdır. Stratejiler ve denge kavramı gibi oyun teorisinin önerdiği genel düşünceler ve metotlar; batak oyununda, iş hayatının birçok uygulanmasında, ve sosyal bilimlerde başarılı bir şekilde uygulanabilir ve bu alanların daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Karar vericilere kararlarında yardım eden benzetim, optimizasyon, karar analizi gibi birçok güçlü yöntem vardır. Oyun teorisinin bu yöntemlerle beraber kullanılması, karar vericilerin deneyimi, dinamik oyun–iş bağlantılarının anlaşılırlığını önemli oranda geliştirdiğine, etkin kararlara sevk ettiğine inanılır. ABSTRACT A RESEARCH ON BOG GAME BASED ON THE GAME THEORY Game theory helps us to model, analyze, and understand the behavior of multiple self-interested agents who interact while making their decisions. Generally, it is a powerful tool for analyzing situations where the agents struggle to maximize their (expected) payoffs while selecting their strategies and each agent’s final payoffs depend on the profile of strategies chosen by all agents. Most of the games, business situations, and human behaviors can be modeled by a “game theory perspective”, because interactions involving two or more participants the payoffs of each participant depend on the other participants’ actions. Bog game is very popular and well known deck card game in Turkey. It is played amusedly by females and males with all aged-categories in different places. The aim of this study is to provide an introductory overview for couple bog game based on basic concepts in game theory. Certainly, every player has got own tactics and strategies to win the game but to reach agreeable common tactics and strategies, to model couple bog game with game tree structure are other goals of this study. The general methods and concepts offered by game theory, such as strategies and equilibrium, can be applied successfully and provide useful insight in bog game, many application of business, and social sciences. There are many powerful tools, such as simulation, optimization, and decision analyses, which could aid agents in their decisions. It is believed that the use of game theory along with these other tools and the decision agents’ experience could significantly improve understanding of dynamic game-business interactions and lead higher quality decision.