Türkiye'deki azınlıkların dijital vatandaşlık pratikleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Dilan Eser Akkuş

Consultant: HALDUN NARMANLIOĞLU

Abstract:

Son yıllarda hayatın her alanında kendine yer bulmaya başlayan dijitalleşme olgusu, toplumun birçok kesimini doğrudan veya dolaylı bir biçimde etkilemektedir. Dijitalleşmenin toplumsal süreçler üzerindeki dönüştürücü etkisi birçok geleneksel kavramın da dijitalleşmesine yol açmıştır. Bu kavramlardan birisi de vatandaşlıktır. Günümüzde hala ulus-devlet anlayışıyla etkisini sürdürmeye devam eden geleneksel vatandaşlık olgusu, gittikçe dijital vatandaşlığa doğru bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu anlamda vatandaşlık kavramını sorgulatan değerlerin değiştiği görülmektedir. Yeni ortamlarda iletişim çok yönlüdür; haber alma, iletme ve politik aktivizm biçimleri değişmiştir. Dolayısıyla geleneksel kurumların dayattığı tekçilik ortadan kalkmış, yerine çok sesli, çok çeşitli bir platformda etkileşim kurma imkânı doğmuştur. Dijital platformlarda iletişim kurabilmek, bilgiye doğrudan erişebilmek, sosyalleşmek ya da eğitim alabilmek artık geleneksel yöntemlerin dışına kaymaktadır. ABSTRACT The digitization phenomenon that has started to find its place in every field of life in recent years has directly or indirectly affected many parts of the society. The transformative impact of digitalization on social processes has led to the digitalization of many traditional concepts. One of these concepts is citizenship. Nowadays traditional citizenship phenomenon, which still continues to be influenced by the nation-state concept, is increasingly transforming towards digital citizenship. In this sense, it is seen that the values questioning the concept of citizenship changed. Communication is multifaceted in new environments; the forms of intelligence, transmission and political activism have changed. Therefore, the monism imposed by traditional institutions has ceased to exist, and instead it has become possible to interact on a polyphonic and wide variety of platforms. Communicating on digital platforms, having direct access to information, socializing or being educated is now shifting beyond traditional methods