İslam ceza muhakemesi usûlü soruşturma evresi ihtiyati tedbirleri (Osmanlı uygulaması örnekli 1650-1750)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Kamer Kal Hussıen

Consultant: ABDULLAH KAHRAMAN

Abstract:

İSLAM CEZA MUHAKEMESİ USULÜ SORUŞTURMA EVRESİ İHTİYATİ TEDBİRLERİ (OSMANLI UYGULAMASI ÖRNEKLİ 1650-1750) Soruşturma evresi, bir kimsenin kanunlarca yasak olan bir fiili irtikâp edip etmediğinin araştırıldığı sürece verilen isimdir. Muhakemenin üç evresinden biri olan soruşturma evresinde devlet görevlisi meydana gelmiş olayı ve olay mahallini inceleyerek mahkeme için deliller toplar. Bu sayede muhakemenin görülmesi mümkün hale gelir. İhtiyati tedbirler de soruşturma evresinde başvurulan bir takım önlemlerdir. Arama, yakalama, gözaltına alma, tutuklama gibi tedbirler sayesinde zanlının kaçması ya da delilleri karartması engellenmiş olur. Zanlı hakkındaki soruşturma sağlıklı bir şekilde yapılır ve sonuçta zanlı devlet görevlilerince mahkemeye teslim edilir. Bu çalışmada ihtiyati tedbirlerin İslam hukukundaki teorik boyutu ile Osmanlı hukukunda pratiğe yansıması incelenmiştir. Bu sayede hürriyeti sınırlandırıcı ve zanlıya haksız yere zulüm etme ihtimali niteliği taşıyan bu uygulamaların hangi şekillerde caiz görüldüğü ve ne gibi durumlarda söz konusu uygulamalara başvurulduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca ihtiyati tedbirlerin modern hukuktaki şekli olan koruma tedbirleri ile benzerlikleri yeri geldikçe ifade edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Ceza, Muhâkeme, Soruşturma, Tedbir ABSTRACT PRELIMINARY INJUNCTION OF INVESTIGATION STAGE IN ISLAMIC CRIMINAL JUSTICE (Examples of Ottoman Law Practices and Applications 1650-1750) Investigation stage is the name of a phase during which a person is being investigated on the account of his or her misconduct. Trials consist of three parts and the first part is an official investigation and collection of evidence from the crime scene by a government official. During this process, it becomes possible to closely observe trial's procedures. Court injunctions are types of measures that are reinforced during an investigation stage. Search, capture, detention and arrests of suspects are to prevent their escape or possible spoliation of evidence. After thorough investigation of suspects, they are handed to the court. This paper examines the theoretical dimension of injunction in Islamic law and its practical application in the Ottoman law. In this way, the paper sheds light on the permissibility of freedom limitation and the possibility of unjust persecution of suspects. Furthermore, when the occasion arises, it deals with similarities of the injunctions with their equivalences in protection measures of a modern law. Keywords : Penalty, Justice, Investigation, Injuction