An approach of constraint-based scheduling for a construction firm


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: English

Student: ALPER ÇALIŞIR

Supervisor: SEROL BULKAN

Abstract:

İNŞAAT FİRMASI İÇİN KISIT TEMELLİ İŞ PROGRAMLAMASI YAKLAŞIMI Araştırmanın amacı hızlı, rekabetçi ve kar getirecek bir teklifin oluşturulabilmesi için teklif aşamasındaki bir projenin iş planlamasının verimli yapılabilmesini sağlayacak modelin belirlenmesi ve bu modelin uygulanmasıdır. Araştırmanın ilk aşamasında problem ve problemin diğer halleri tanımlanmıştır. Daha sonra, en rekabetçi fiyatı verecek en uygun ve hızlı yöntem belirlenmiş modeller arasından seçilmiştir. Modelin seçilmesi için ilk önce kaynak kısıtlı iş planlaması modelleri aşamalarına göre sınıflandırılmıştır ve geçmiş yapıtlar üzerinden tartışılmıştır. Anlaşılacağı üzere şeçilen en önemli kriter, modelin hızlı yanıt verebilmesi olmuştur. Modelin seçilmesinden sonraki aşama ise, daha önce proje mühendisi olarak çalıştığım firmanın projesinde, en ekonomik ve hızlı sonuca ulaşabilmek için değerlerin ayarlanarak modelin incelenmesi olmuştur. Bunun için önce örnek proje detaylarıyla tasvir edilmiştir. En iyi çözüme ise bilgisayar programı sayesinde ulaşılmıştır. İlerleyen aşamalarda ise teklifteki, gerçekte oluşan ve model sayesinde en iyiye ulaşmak için kaynakların değiştirilmesi sonucu bulunan iş programı kıyaslanmıştır. Sonuç olarak bir inşaat projesinin zamanında tamamlanması için gerekli iş gücünün ve günlük finansmanın önceden doğru olarak belirlenmesinin (teklif aşamasında) avantajları (kar ve süre) ortaya konmuştur. ABSTRACT The purpose of the research is to provide and apply a model for scheduling a construction project efficiently in stage of proposal request which should be responded quickly, competitive and also profitable when the work is taken up. In fist step of the thesis the problem with different modes of the problem had been defined. Then, most suitable and much faster model which gives the best response for proposing competitive price had been chosen form defined models. To select a model, firstly resource constrained project scheduling models had been classified and according to their modes that it had been discussed per the literature solutions. And it’s explained that fast responding factor was the most important. After selecting the model, next step was, investigating the model on a project that I have been working on a firm as project engineer and adjusting the criteria’s to find the most economic and fastest solution. For that purpose the example project had been described firstly. The optimum solution reached by computer simulation. Proposal schedule, the real application hours in construction and the results obtained by manipulating resources to reach the optimum by the estimated model had been compared. As a conclusion it had seen the advantages (profit, time) and applicability of defining required manpower and daily finance to complete the project on time by forecasting before the project starts (at the stage of proposal).