16.yüzyıla ait yazarı bilinmeyen mensur bir Baz-Name incelemesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: Hasan Kurutaş

Supervisor: GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK

Abstract:

Türklerin her çağda av ve avcılık faaliyetlerine gösterdikleri ilgi, bu faaliyetlerin saltanat katında kazandığı itibar ve sultanların ava olan merakları sonucunda Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan av kültürü gelişmiştir. Avcılıkta, iyi av kuşu yetiştirmek itibar vesilesi olmuş, bu durum av kuşu yetiştirmenin ve bakımının inceliklerini anlatan eserlerin yazımına da ilgi gösterilmesine yol açmıştır. Üç bölümden oluşan çalışmamız, Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait bir "Bâznâme"nin inceleme, metin ve sözlüğünden oluşmaktadır. İnceleme bölümünde av ve avcılık faaliyetlerinin gelişimi lenmiş ve kütüphanelerimizde tespit edilen bazı bâznâmelere yer verilmiştir. İkinci bölümde "Bâznâme"nin transkripsiyonlu metni, üçüncü bölümde ise metnin sözlüğü yer almaktadır. The hunting tradition that has a very important place in Turkish culture has developed as a result of Turkish people's interest that they show for hunting and hunting activities in every period, of regarding that activities has acquired in the presence of the sovereign, and of the sultan's curiosity for hunting. Training good falconers become an opportunity of regarding and that leaded on interest in writing books that tell about training and looking for falconers. This resarch has three parts; a study on a "baznâme" that belongs to Old Anatolian Turkish period, a text and a glossary. In the study part, we summarized the development of hunting and hunting activities and listed some "baznâme"s that we fixed in our libraries. In the second part the transcripted text of Baznâme takes place. In