Stokastik sipariş miktar modelleri ve telekomünikasyon sektöründe bir uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: Savaş Şahin

Supervisor: ÖMER ÖNALAN

Abstract:

GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı : Savaş ŞAHİN Ana Bilim Dalı : İşletme Programı : Sayısal Yöntemler Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Ömer ÖNALAN Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Ekim 2004 Anahtar Kelimeler : Stokastik, Sipariş Modelleri, Stok Modelleri Dünyada 2 milyara yakın insanın telefon veya internet aracılığı ile haberleştiği düşünüldüğünde Telekomünikasyon sektörünün gücü ve büyüklüğü daha net anlaşılabilmektedir. Telekomünikasyon altyapısı ile sunulan hizmetler ve bu hizmetleri kullanan abone sayısıda her geçen gün artmaktadır. Özellikle mobil telekomünikasyon hizmetleri servise verildiği 1980'lerin başından bu yana çok önemli bir gelişme göstermiştir. Bu sebeble bu çalışma içerisinde en temel stok kontrol molleri olan ekonomik sipariş miktar modelleri mobil telekomünikasyon sektöründe uygulanmıştır. Bir başka deyişle çalışma içerisinde en eski stok kontrol modellerinden olan ekonomik sipariş miktar modelleri ile en güncel teknolojilerden biri olan mobil telekomünikasyon teknolojileri birleştirilmiştir. Yapılan incelemeler ve çalışmalar telekomünikasyon ürünleri içinde önemli ürünlerden biri olan 100 kontörlük kontör yükleme kartı için en uygun modelin stokastik çok dönemli sürekli gözleme dayalı açığa satış modelinin olduğunu göstermiştir. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Savaş ŞAHİN Field : Business Administration Programme : Quantitative Techniques Supervisor : Yrd. Doç. Ömer ÖNALAN Degree Awarded and Date : MBA - October 2004 Keywords : Stochastic, Order Models, Stock Models ABSTRACT When you think that two billion people communicate via telephone or internet in the world it is easy to understand the power and wideness of Telecommunication. Number of telecommunication services and people using these services increase day by day. The services have beed amazingly developed since 1980 especially, when they were introduced first time. Because of this fact economic order quantity models which are in the basic stock control models and an application in the mobile technology are the focus area. This means that one of the oldest stock control models, economic order quantity models and one of the most important technologies, telecommunication technology are matched in the thesis. Examined models and experiments show that stochastic multi period continuous review available sales for next period model is the best suitable model for Voicher Cards ( 100 voicher ) which is one of the most important products in the mobile telecommunication products.