İçten yivli dairesel jet akışın deneysel ve sayısal akışkanlar dinamiği (SAD) ile incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: TUGAY ŞİŞMAN

Co-Supervisor: MEHMET ZAFER GÜL, AHMET TALAT İNAN

Abstract:

İÇTEN YİVLİ DAİRESEL JET AKIŞIN DENEYSEL VE SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ (SAD) İLE İNCELENMESİ Anahtar Kelimeler: Jet akış, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Yivli Jet Akış, Dairesel Jet Akış, Hava Tüneli, Türbülanslı Jet Akış Bu çalışmada; Jet akışı üzerine, Marmara Üniversitesi’nde bulunan ses altı-düşük hızlı hava tüneli, düz-dairesel ve içten yivli-dairesel borular kullanılarak deneysel çalışmalar yapılmıştır. Çalışmanın devamında ise jet akışının Sayısal Akışkanlar Dinamiği (SAD) ile çözümü yapılarak deneysel ve sayısal yöntemlerle elde edilen veriler grafik ortamında gösterilmiş ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Deneylerde kullanılan hava tüneli emişli tipte olup, deney odası giriş kesit alanı 32x32 cm2 ve uzunluğu 75 cm’dir. Jet akışı hava temini için ise jet hava üreticisi kullanılmıştır. Emiş fanı devri bir hız kontrol ünitesi ile ayarlanarak; deneylerde, türbülans ölçüm cihazı olarak da tek kanallı kızgın tel anemometre ile ölçümler yapılmıştır. Jet akış ölçümlerinde 16 mm çapında düz-dairesel ve içten yivli-dairesel bakır borular kullanılmıştır. Jet akışının çözümlemesinde, SAD ile Fluent programı kullanılmıştır. İlk olarak deney odasındaki jet akışı Solidworks çizim programında modellenmiş olup, daha sonra Fluent’e aktarılmıştır. Deney odası verilerinin Fluent’e aktarımından sonra, deney aşamasında olduğu gibi dairesel boru jet akış elemanları çıkış noktaları, deney odasının başlangıç koordinatlarına gelecek şekilde çeyrek modelinin içine oturtulmuştur. Hesaplamalar (SAD), deney odasına ve jetlere farklı hızlar verilerek yapılmıştır. Elde edilen bu hesap sonuçları bilahare grafik ortamına aktarılmıştır. ABSTRACT ANALYSIS OF JET FLOW IN A GROOVED CIRCULAR CONDUIT BY EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) METHOD Key words: Jet flow, Numerical Fluid Dynamics, Grooved Jet Flow, Circular Jet flow, Jet Flow with Turbulence In this research; experimental work was conducted by means of subsonic-low velocity wind tunnel using both straight-circular tubes and grooved-circular tubes. Following the experimental work, jet flow was analysed by means of Computational Fluid Dynamics (CFD) method. In the experiments a suction type wind tunnel was utilised. Cross sectional area of the test chamber is 32x32 cm2 and the length is 75 cm. A jet air supplier was employed in order to provide jet air flow. The rotational speed of suction fan was adjusted by a speed control unit. The measurements were conducted by a channel-hot wire anemometer. In the measurements of jet flow, 16 mm diameter straight-circular and grooved-circular copper tubes were used. Fluent software was used in the analyses of jet flow. First of all, jet flow in the test chamber was modelled by using the Solidworks drawing programme and then transferred to Fluent software. The outlets of circular tube jet flow components were placed inside the quarter model to meet the starting coordinates of the test chamber. Calculations (CFD), were performed by employing different velocities to jets as well as the test chamber. The data obtained by experimental and numerical methods were transferred to the graphical environment and evaluated.