Dini hayatta köy şehir farklılaşması (Paşabahçe mahallesi Paşamandıra köyü örnekleri)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ömer Çalışkan

Consultant: HALİL AYDINALP

Abstract:

ÖZET DİNİ HAYATTA KÖY ŞEHİR FARKLILAŞMASI (PAŞABAHÇE MAHALLESİ VE PAŞAMANDIRA KÖYÜ ÖRNEKLERİ) Araştırmada Beykoz ilçesinin Paşabahçe Mahallesi ve Paşamandıra köylerinde yaşayan insanların dini inanç, ibadet, tutum ve davranışları sosyal statik bir durum tespiti şeklinde ele alınmaktadır. Dinin bu bölgelerde sosyal, pratik ve teorik yönlerini ortaya koyma ve farklı değişkenler için dinin hayata bakan yönünde ortaya çıkan farklılıkları betimlemek araştırmanın temel amacıdır. Uygulanan anket sonuçlarına göre; Paşamandıra Köyü’nde inanç normlarının daha yüksek olduğu, kadınların erkeklere göre daha dindar olduğu, katılımcıların eğitim düzeyleri yükseldikçe dindarlıklarında bir düşüş bulunduğu ve evli kişilerin bekârlara göre daha dindar profil çizdiği sonucuna ulaşılmıştır. -------------------- ABSTRACT DIFFERENTIATION BETWEEN COUNTRY SIDE AND URBAN ABOUT RELIGIOUS LIFE: PAŞABAHÇE AND PAŞAMANDIRA CASES In the study, religious beliefs, worship, attitudes and behaviors of the people living in Paşabahçe Neighborhood and Paşamandıra villages of Beykoz district are considered as a social static situation. The main purpose of this study is to reveal the theoretical, practical and social aspects of religion in these regions and to describe the differences in attitudes towards religious life according to various variables. According to the results of the survey, In Paşamandıra village, it is concluded that the norms of belief are higher, women are more religious than men, there is a decrease in religiousness of the participants as their education levels rise and the married people draw more religious profile than single..