Motosiklet radyal lastiğinin sürdürülebilir üretimi için bilgisayar destekli tasarımı ve simülasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Ömer Şengül

Supervisor: MUSTAFA KURT

Abstract:

MOTOSİKLET RADYAL LASTİĞİNİN SÜRDÜLEBİLİR ÜRETİMİ İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI VE SİMÜLASYONU Sürdürülebilir üretim, kullanıcıların hayat kalitesini artırmayı hedefleyen bir ürünün, üretim aşamasında geçtiği bütün proseslerdeki doğaya zararlı etkilerin minimize edildiği bir üretim anlayışıdır. Günümüzün modern tesislerinde çevre dostu bir yaklaşım ile, üretimde enerji kullanımının minimum düzeyde tutulması, atıkların azaltılması, operasyonel güvenliğin sağlanması gibi kavramlar büyük önem kazanmıştır. Otomotiv sanayi başta olmak üzere, iş makineleri, tarımsal araç gereçler ve askeri ekipman gibi çeşitli alanlardaki gelişime bağlı olarak oluşan talebe karşılık lastik sektörü geçen yüzyıl içinde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilen ve çeşitli sektörlerde görünüş itibariyle basit ancak teknolojisine inildiğinde bir o kadar karmaşık hayati bir görevi olan tekerleklerin lastiklerinin üretim sistemlerinin sürdürülebilirlik açısından yeniden yapılandırılması büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde kullanımı hızla artan yüksek performansa sahip iki tekerlekli araçların lastiklerinin uygun teknik özelliklere sahip olması önem taşımaktadır. Çapraz lastiğe göre daha uzun ömürlü, fren emniyeti daha üstün ve yakıt tüketim oranı daha az olan radyal lastiğe olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu tezde yoğun kullanım olan 120/70 R 16 ebatlı lastik tasarımı gerçekleştirilerek ve Sonlu Eleman analizi yapılacaktır. Boyutların ve geometrinin değişiminin lastik üretimindeki gerilim ve şekil değişimlerine etkisini belirlemeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler:Motosiklet Lastik , Sonlu Elemanlar Yöntemi, Gerilme Analizi, Deformasyon Analizi ABSTRACT MOTORCYCLE RADIAL TIRE SUSTAINABLE PRODUCTION SYSTEM DESIGN AND SIMULATION Sustainable production is the concept of producing goods which improve the quality of life while minimizing the harmful effects of the production process to the nature. Today in contemporary production plants, environmentally friendly notions like minimum usage of energy, reduction of pollutants and maintenance of operational safety have gained great importance. The rubber industry has made considerable advances in the past century due to the increased demand resulting from the development in many sectors such as especially automotive, heavy construction equipment, agricultural appliances and military equipment. The reconstruction of the production of rubber tyres in terms of sustainability has great importance because wheels being regarded as one of the most fundamental inventions in history, have an apparently simple but technologically vital role in many areas. It is crucial that tyres of high performance two-wheeled vehicles, whose usage has increased in our country, have appropriate technical properties The demand towards radial tyres, which have superior properties over the cross tyres in terms of lifetime, brake safety and fuel consumption, is increasing rapidly. In this respect, besides satisfying the demand for radial tyres by importation, also making domestic production will contribute to the industry and economy of our country. In this study, the intensive use of 120/70 R 16 size tire design and finite-element analysis will be performed. The dimensions and shape of the geometry to determine the impact of sudden changes in voltage and rubber production. Keywords:Motorcycle Tire, Finite Element Method, Stress Analysis, deformation Analysis