Çin doğrudan yabancı yatırımlar hukukunda yabancı yatırımın ülkeye girme yöntemleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: ABULİKEMU ABUDUREYİMU

Supervisor: MUSTAFA ERKAN

Abstract:

Bir yatırım hareketi olan doğrudan yabancı yatırımın gerçekleşmesi zaman dilimi açısından, ülkeye girme, varlığını sürdürme ve sona erme olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımın ev sahibi ülkedeki uygun sektöre doğru biçimde girmesi, yabancı yatırımın devam etme aşamasında teşvik edilmesi, korunması ve sonunda sorunsuz biçimde bitirilmesinin ön koşuludur. Çalışmamızda Çin’in doğrudan yabancı yatırımlar hukuku mevzuat sistemindeki düzenlemeleri esas alınarak, yatırımın Çin’e girme yöntemleri ve ülkedeki yatırım araçları incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Çin, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Hukuku, Yatırımın Girme Yöntemleri, Yabancı Yatırımlı İşletme, Onay Sistemi ABSTRACT As an investment activity, foreign direct investment operations can be divided into three stages – entering, continuing and ending. Foreign direct investments should enter to the right sector of a host sate in the right type of way. This is a requirement for encouragement and protection of the investment, also for resulting without any legal issues. In this study we conducted a research on the entry modes of foreign direct investments in China in accordance with China’s foreign investment legislation. Key Words: China, Foreign Direct Investment Law, Entry Modes of Investment, Foreign Invested Enterprise, Permission System.