Tefsirde hâşiye geleneği ve Hâşiyetü Muhyiddîn Şeyhzâde 'alâ Tefsîri'l-Kâdî el-Beyzâvî örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2013

Student: ŞÜKRÜ MADEN

Supervisor: ÖMER ÇELİK