Kuşaklar teorisine göre Türkiye'deki gençlerin medya kullanım alışkanlıkları ve İstanbul örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Communication, Journalism, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: ŞABAN ÖZDEMİR

Consultant: ŞEVKİ IŞIKLI

Abstract:

Kitle iletişim araçlarından (KİA) gazete, radyo, televizyon (TV) ile son yıllarda toplumda yaygın kullanım alanı bulan bilgisayar, internet ve mobil teknolojiler, gerek bireyin gerek ise toplumun yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. ABSTRACT The mass media tools, such as newspaper, radio, television, computer and mobile technology, which have found widespread use in recent years, can not be denied by the importance of the individual and society life.