Uluslararası ticaret açısından Çin ve Türkiye ilişkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: İREM AKTAŞ KARA

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Uluslar Arası Ticaret, Çin, Türkiye ULUSLAR ARASI TİCARET AÇISINDAN ÇİN VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Özellikle son 20 yıl içerisinde tüm ülkelerde doğal süreç haline gelen globalleşme, Türkiye’yi de derinden etkilemiştir. Globalleşme sürecinde teknolojinin hızlı gelişmeleri uzak ülkeleri yakın kılabilmiştir. Dünyanın diğer ucunda ticaret hacmini her yıl katlayan Çin, tek kutuplu dünya düzeninde değişiklik yaratmıştır. Kalkınmış ve kalkınmakta olan tüm ülkeleri etkisi altına alan Çin malları, Türkiye pazarına da girmiştir. Yeni pazar arayışları, teknoloji ithalatındaki artan ihtiyaç ve birbirine farklı iki kültürün etkileşimleri Çin ve Türkiye ticaret sahalarında ilgiyle karşılanmıştır. İki farklı ticaret anlayışının birbiriyle kaynaşması sonucu olumlu ve olumsuz etkiler analiz edilebilecek sonuçlar doğurmakla birlikte, Çin’in hızlı ticaret atakları bu ülkeyle kurulacak ticari ilişkileri kaçınılmaz hale getirmiştir. Türkiye ve Çin arasındaki ticaret bilhassa yapısal farklılıkları nedeniyle yetersiz kalmış ve özellikle bu alanda ticareti geliştirici bir çok program uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmada Türkiye ve Çin’in tarihsel ve güncel ticari durumları analiz edilirken,ilerleyen yıllarda ticareti geliştirmek için yapılabilecekler incelenmiştir. Keywords : International Trade, China, Turkey ABSTRACT INTERNATIONAL TRADE RELATIONS BETWEEN CHINA AND TURKEY Especially in the last 20 years, globalization has become a naturel process in all countries as well as Turkey. Due to the rapid development of technology, the distance between countries is no longer a problem nowadays. China has created a change in the unipolar world order with its volume of trade . Each year China folds its trade volume in significant numbers. China goods that effect all of the developed and developing countries markets, are also entered Turkey’s market harshly. The search for new markets, the growing need of technology imports and interactions of the two cultures are found valuable to China and Turkey trade relations. As a result of China's rapid trade attacks drive Turkey to establish inevitable trade relations with this country. Outcome of the fusion of different business concepts can be analyzed both positively and negatively. Due to structural differences trade between Turkey and China are inadequate. Therefore lots of improving programmes have been implemented. In this study, while analyzing Turkey and China's historical and current commercial statuses, what can be done to promote trade in the following years is also investigated.