Türkiye’de kadın girişimciliği : Instagram kullanımı üzerinden bir durum tespiti


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Selda Efe

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

Küreselleşen dünyayla beraber girişimciliğin önemi yükselmiş, kadınların iş hayatına katılımı artmaya başlamıştır. Son yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerden sonra sosyal medya kanalları hayatımızın bir parçası haline gelmişken bu kanallardan özelikle Instagram, kadınlara toplumsal rollerinden sıyrılarak girişimciliğe yönelme fırsatı tanımıştır. Bu çalışmada, girişimcilik toplumsal rol bağlamında ele alınmış olup kadınların bir girişimcilik aracı olarak Instagram’ı kullanması kartopu yöntemiyle elde edilen örneklem üzerinden yüz yüze yapılan görüşmeme metoduyla analiz edilmiştir. Bu bağlamda araştırma amacına yönelik Instagram uygulamasında aktif bir şekilde girişimcilik örneği sunan 15 kadın girişimci ile derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler kategorilere ayrılarak incelenmiştir. En önemli kullanım nedeni popülerlik olarak belirlenen Instagram, kadınlara girişimcilik anlamında daha özgür bir ortam sunmasının yanı sıra toplumsal cinsiyet rollerini kırma anlamında büyük bir değişim yaratmamaktadır. -------------------- With the globalizing world, the importance of entrepreneurship has increased and women's participation in business life has started to increase. After the rapid developments in technology in recent years, social media has become a part of our lives, especially Instagram has given women the opportunity to move away from their social roles to entrepreneurship. In this study, entrepreneurship is discussed in the context of social role and women's use of Instagram as an entrepreneurship tool is analyzed via face to face interview method with snowball sampling. In this context, in-depth interviews were conducted with 15 women entrepreneurs who actively provide entrepreneurship examples in Instagram for research purposes. The data obtained were categorized and analyzed. Instagram, the most important reason for its popularity, offers women a more free environment in terms of entrepreneurship and does not create a major change in terms of breaking gender roles.