Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya Aktiviteleri ve Ahlaki Olgunlukla İlişkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: HATİCE TÜL KÜBRA EROL

Consultant: SEVDE DÜZGÜNER

Abstract:

İlişkisel tarama modeline göre tasarlanan bu araştırma, lise öğrencilerinin sosyal medya aktiviteleri ile ahlaki olgunlukları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sosyal medya aktiviteleri ve ahlaki olgunluklarının çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaşma durumları da incelenmiştir. Tokat il ve ilçelerindeki lise düzeyi okullardan basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 563 öğrenciye Kişisel Bilgi Formu, Ahlaki Olgunluk Ölçeği ve Sosyal Medya Ahlaki Olgunluk Anket Formu uygulanmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin demografik değişkenlere göre sosyal medya aktivitelerinin birçoğunda; günlük hayattaki ve sosyal medyadaki aktiviteleri arasında; demografik değişkenlere ve sosyal medya aktivitelerine göre günlük hayattaki ve sosyal medyadaki ahlaki olgunluklarında; günlük hayattaki ve sosyal medyadaki ahlaki olgunlukları arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. -------------------- This research, which is designed in accordance with the relational screening model, has been conducted to examine the relationship between social media activities and moral maturity of high school students. In addition, the differentiation of social media activities and moral maturity of students on the basis of various demographic variables also have been examined. Personal Information Form, Moral Maturity Scale and Social Media Moral Maturity Questionnaire have been applied to 563 students who were selected by simple random sampling method from various high schools in Tokat and its districts. As a result of analysis, significant differences have been found in many of the social media activities of the students according to the demographic variables; in activities in daily life and social media; in the moral maturity of daily life and social media according to demographic variables and social media activities; between the moral maturity of daily life and social media.