Türkiye'deki devlet üniversitelerinin sağlık, kültür ve spor dairesi başkanlıklarının stratejik planlama sürecinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Gazi University, Faculty Of Sports Scıences, Department Of Sports Management, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: MURAT ASLAN

Consultant: Sema Alay Özgül