Cumhuriyet Dönemi Türk kütüphaneleri ve kütüphaneciliği (1923-1950)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Information and Records Management, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: HAYRÜNİSA ALP

Consultant: REMZİYE TUBA KARATEPE

Abstract:

Çalışmada Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneleri'nde meydana gelen değişmeler tarihi boyut ve hukuki düzenlemeler ekseninde ortaya konulmuş, hukuki yapıda meydana gelen değişimin dayanak noktaları açıklanmaya çalışılmıştır. Kitap ve kütüphanenin yaşadığı köklü değişimin birlikte kazandığı yeni anlamlar, amaç ve hizmet anlayışında meydana gelen değişmeler kanun, yönetmelik ve tüzüklere dayanarak incelenmiştir. Kütüphanelerin tüzel yapısında yaşanan değişimlerin kütüphane ve kütüphanecinin Türk Eğitim sisteminde yerini almasına, önemli katkı sağladığı anlaşılmıştır. Bu çalışma Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ve Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi' deki yasal belgelere dayanarak yazılmı In this work we will try to discuss the changes that took place on the Turkish Libraries on its historical events and legal system beside the bases upon which the legal system was built. This changes on the book system and libraries has took a new meanings, aims, targets and services with the establishment of the Republican Goverment in Turkey. This changes has been discussed upon laws, instruction and regulations. This changes on the Turkish libraries system has a great deal of importance influce not only on the libraries and librarians but also on the Turkish educational system as well. This work has been based largely upon information gleaned from documents in the Republican's Archives and Journal of Ministry of Education.