Internet and its effects on business processes


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: English

Student: Mustafa Deveci

Supervisor: SEROL BULKAN

Abstract:

Bugünün Internet temelli iş dünyasında şirketler Web-temelli stratejileri üzerine eğilmek zorundalar. Internet tüm süreç ve değer zincirlerini etkileyerek, daha karmaşık pazarlar, ekonomik aktivitelerin daha yaygın dağılımına yol açmaktadır. Mevcut iş modelleri ve kuralları, yeni iş modellerine, yeni iş birliklerine, yeni müşteri davranışlarına değişmekteler. Güçlü bir yönetim desteği ve vizyonu, e-iş dünyasında vazgeçilmez önkoşuldur. E-iş stratejileri doğru tanımlanmış ve tüm şirkete yaygınlaştırılmış olmalıdır ve tüm iş süreçleri bu stratejileri destekleyecek şekilde değiştirilmelidir. Bu süreçleri destekleyen sistemler daha yakın bir gözlem gerektirmektedir: çoğu yapı değişimin derecesini yakalamak için çok katıdır. Şimdiye kadar şirketler elektronik iş süreçlerinin ön yüzüne büyük önem verdiler - örneğin müşteriler siparişlerini doğrudan Web ara yüzünden girebiliyor. Bunun sistemin sadece ön yüzü olduğunu görebiliyoruz, şimdi, arka taraftaki süreçlerin ve sistemlerin ele alınması gerekiyor- bu siparişleri karşılamaktan sorumlu olan süreçler - ve artık bunların üzerine eğilme zamanı gelmiştir. Bilgi sistemleri ve Internet şirketlere, tedarikçi, üretici dağıtıcı ve müşteriler arasında bilgi ve değer değişimini sağlamakta ve şirketlerin ayakta kalabilmesi ve ölçülebilir kazançlar elde etmelerini sağlamaktadır. Bilgi sistemlerini ticarette kullanmak yeni bir buluş değildir- birçok iş süreci geçmiş yıllarda otomatikleştirildi. Bugün, bilgi sistemlerindeki gelişmeler, şirketleri bunları satın alma, üretim, dağıtım, satış süreçlerinde kullanmalarına olanak sağlamakta. Artık otomasyondan e-şirkete dönüşüm zamanıdır, bu şirketlere değer, verimlilik, hız, kazanç ve müşteri sadakati sağlayacaktır.. Şubat, 2003 Mustafa DEVECİ In today's Internet based business environment, companies must concentrate on their Web-based strategies. Internet effects all processes and value chains and creates more sophisticated markets and a wider distribution of economic activity. New forms of business and partnerships, new customer behaviors and new services transform the current business models and rules Strong management support and vision are preliminary requirements for success in e-world. E-business strategies should be clearly defined and widespread inside the company and all business processes should be transformed o support these strategies. The technology systems that support these processes and strategies require close scrutiny- most architectures are too rigid to handle the degree of change. Today most of the companies invest on the front end of the e-business process-allowing customers to order products directly over the Web. We should realize that this is just one part of the e-business concept; the back-end processes and systems-those responsible for fulfilling e-business orders- should be studied now. E-business and the benefits of computers and Internet to the exchange of information and value between customers, suppliers, manufacturers, and retailers, gives companies the advantage that they need to survive and achieve measurable earnings. The idea of using computers in business is not new-many business processes have been automated over the past decade. Today, its time to change from automation to e-company to create value, efficiency, speed, savings and customer loyalty. February, 2003 Mustafa DEVECİ