Ian Greame Barbour`da bilim-din ilişkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: NEBİ MEHDİYEV

Supervisor: ALİ DURUSOY

Abstract:

"Ian G. Barbour'da Bilim-Din İlişkisi" adlı bu çalışmamızda, din felsefesinin temel problemlerinden olan bilim-din ilişkisi konusunu ve bu alanda orijinal model geliştirerek farklı bir yaklaşım sergileyen Ian Babour'un görüşlerini inceledik. Giriş bölümünde, konunun daha iyi anlaşılması için önce Süreç felsefesinde bilim-din ilişkisini, sonra ise Barbour'un entelektüel yaşamı ve eserlerine yer verdik. "Bilimle Dinin Temas Noktaları" adlı ikinci bölümde, Barbour'un bu alanda geliştirmiş olduğu modelini tartıştık. "Bilimsel Teoriler ve Din" adlı üçüncü bölümde, Barbour'un bilimsel teorilerle din arasında nasıl bir ilişki kurulabileceği yönündeki görüşlerini ele aldık. Bu çalışmamızda, Barbour'un modelinin kapsamlılığını görsek de, bunun yalnız Hıristiyan Batının bilimsel ve kültürel birikimi çerçevesinde tutarlı olabileceği kanaatine vardık.