Özkaynaklar hesap sınıfında izlenen iktisadi kıymetlerin vergisel denetimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: HALİL İBRAHİM KARAYILDIRIM

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Anahtar Kelime : Özkaynakların Denetimi ÖZKAYNAKLAR HESAP SINIFINDA İZLENEN İKTİSADİ KIYMETLERİN VERGİSEL DENETİMİ Özkaynaklar ve üzerindeki değişmeler, ticari hayatın devamına ilişkin hem işletme, hem de işletmeye ilgi duyanlar yönünden önem taşımaktadır. Vergilerin beyan esasına dayanması ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duyulması denetim kavramını önemli kılmıştır. Bu çalışmada, “Özkaynak Hesap Sınıfının Denetiminin”, gerçek hedef ve amaçlara ulaşabilmesi için mevzuatın iyi anlaşılmasıyla beraber denetimin sağlıklı ve verimli şekilde yürütülmesine ilişkin düzenlemeler ifade edilmiştir. Keywords : Auditing of Shareholders Equity ABSTRACT TAX AUDITING OF ASSETS FOLLOWED UNDER SHAREHOLDERS EQUITY ACCOUNTS Equity and changes in equity is essential for the company and related parties regarding the commercial continuity of the company Declaration basis of taxes and necessity for reliable information made auditing concept important for related parties. In this study, regulations for conducting auditing on an efficient and healthy base by comprehending regulations for reaching the objectives of equity auditing, has been stated.