Yetkinlik bazlı mülakat ile kariyer değerleri arasındaki ilişki ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: Ceren Yetkin

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

ÖZ Günümüzün karmaşık iş hayatında, organizasyonlar çok hızlı değişmektedir. Hızlı gelişen yüksek teknoloji ve endüstriyel değişmeler insanları yeni yönetim stilleri araştırmaya itmektedir ve bu arayış hiçbir zaman bitmeyecektir. Organizasyonların etkili olabilmesi için tek yol çalışanlarını daha verimli istihdam etmesidir. Çalışanlar, hızlı gelişen teknoloji ile karşılaştırıldığında beklenen düzeyde verimlilik artışı gösterememektedir. Buna karşılık, yüksek teknolojinin nitelikli ve yetkin iş gücü olmadan bunu başarması mümkün değildir. Bu çalışmada, yetkinlik bazlı mülakat ile kariyer değerleri arasındaki ilişki ve her ikisinin işe alım sürecinde kullanılmasının faydaları açıklanmak istenmiştir. ABSTRACT Organizations are changing very fast in today’s complex work life. Rapidly developing high technology and industrial revolutions have forced people to search for new kind of management styles and this search will not end. The only way for organizations to be efficient is to utilise the individuals more effectively. Individuals could not increase their productivity as expected when compared with rapidly developing technology. However it is also clear evident that technology can not achieve much without qualified and competent work force. In this study it is aimed to explain the relation between competency based interview and career anchors and the advantages of using these both at the recruitment process.