Bazı pirimidin bileşiklerinin hidrasyon ve solvasyon özelliklerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Chemistry, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: HAKAN YILDIZ

Consultant: HASAN KILIÇ

Abstract:

Bu çalışmada yeni sentezlenmiş iki pirimidin bileşiği; 5-benzoil-1-(metilfenimetilenamino)-4-fenil-1H-pirimidin-2-on (I) ve 5-benzoil-1-(metilfenimetilenamino)-4-fenil-1H-pirimidin-2-tiyon (II) bileşiklerinin hidrasyon ve solvasyon özellikleri incelenmiştir. Solvasyon çalışmalarında metil alkol solvasyonu incelenmiştir. Çalışmalar UV/Vis spektroskopi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalar 25 °C de pH = 1.00 ve 13.00 ortamlarında gerçekleştirilmiş olup, çalışma çözeltileri en az iki hafta süre ile izlenmiştir. I bileşiğinin sadece pH = 1.00 ortamında hidrasyona uğradığı bulunmuştur. II bileşiğinin ise hem pH = 1.00 ve hem de pH = 13.00 ortamlarında, hem hidrasyon ve hem de solvasyona uğradığı belirlenmiştir. I bileşiğinde gözlenen hidrasyonun bu bileşiğin enol formu ile su molekülleri arasında kurulan hidrojen bağlarından kaynaklandığı bulunmuştur. Aynı şekilde, II bileşiğinde gözlenen hidrasyon ve solvasyonun da bu bileşiğin tiyoenol formu ile su ve metil alkol molekülleri arasında kurulan hidrojen bağlarından kaynaklandığı bulunmuştur. ABSTRACT In this study, the hydration and methanol solvation properties of recently synthesized 5-benzoyl-1-(methylphenylmethyleneamino)-4-phenyl-1H-pyrimidine-2-one, (I), and 5-benzoyl-1-(methylphenylmethyleneamino)-4-phenyl-1H-pyrimidine-2-thione (II), were studied with respect to pH and time, by using UV–vis spectroscopy method. The experiments were performed at 25 °C at pH values 1.00 and 13.00. The working solutions were followed at least two weeks. Compound I was found to undergo hydration only at pH = 1.0 solution. However, Compound II was found to undergo both hydration and methanol solvation at both pH values, i.e. pH = 1.00 and 13.00. The hydration observed with I was attributed to the formation of hydrogen bonding between the enol form of I and water molecules. Similarly, the hydration and solvation observed with II were attributed to the formation of hydrogen bonding between the enol form of I and water, methanol molecules, respectively.