Elektronik dergi yayıncılığı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Buket Akyürek

Consultant: LEVENT ELDENİZ

Abstract:

Bu tez, geleneksel yayıncılıktan elektronik yayıncılığa geçişin kitap ve dergi yayıncılık alanlarının kullanımı, bu yayınların ilk örnekleri ile birlikte kullanımları açıklanarak, derginin kullanım alanının ne olduğu ve zaman içerisinde geçirdiği değişimler açıklanmıştır. Diğer yandan gelişen internet teknolojisi ile birlikte günümüzde çok fazla kullanılan yeni medya araçları ile zaman içerisinde geleneksel yayın olan derginin, dönüşerek elektronik dergi formunda yayınlanması tarih süresince hangi aşamalardan geçtiği, kullanım alanları ve formatları üzerinde durularak son geldiği nokta açıklanmıştır. Zaman içerisinde geleneksel yayın olarak adlandırılan kitap, dergi yayıncılığı dönüşerek elektronik form halini almıştır. Ancak elektronik kitap ve dergi, yayıncılar tarafından belli bir dönem çok desteklenmemiş olsa da günümüzde yayıncıların bakış açıları değişmiştir. Geleneksel yayıncılık alanlarındaki tırajların düşmesi yayınların mecra değiştirmesi, okuyucu ve araştırmacıların yeni medya araçlarını çok kullanması sebebiyle elektronik dergiler kaçınılmaz olmuştur. Buna karşın elektronik yayın formunda çıkan dergilerin formatları ve tasarımlarında kullanılan pek çok program ve çevrimiçi hizmet bulunmaktadır. Bu çalışma elektronik dergilerin okuyucunun kullanımına yönelik hazırlanması gerekliliğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. -------------------- In this thesis, usage of book and magazines publishing areas, passing from traditional publishing to electronic publishing and first samples of these publication were expressed. Also usage areas of magazine was expressed with change of the journal in time. On the other hand, new media tools which are being used too much was expressed with together evolving internet technology. Journals that are being published as a traditional, their passing to electronic publishing format and their usage areas and stages through history were emphasized. This new format and the last point that its comes has been announced. In the course of time, book called as a traditional publication by turning into a magazine publishing it turned electronic form. Although electronic books and magazines had been supported to much by publishers, the viewpoints of publishers was change. Decrease of circulation in traditional publishing areas, transposition of publications, electronic journals has been inevitable for the fact that the readers and researchers use new media tools. However, the format of journals published in the form of electronic publications and there are many programs and online services which are used in their designs. This study aims to reveal the necessity of preparing an electronic journal for the use of the reader.