Ahmed-i Da’i Tercüme-i Tefsir-i Ebu’l-Leysi Semerkandi Hicr, Nahl, İsra sureleri (189b-233a): giriş-metin-dizin-tıpkı basım


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: Ömer Daşdelen

Supervisor: GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA

Abstract:

Bu çalışma, Tercüme-i Tefsîr-i Ebu’l- Leys-i Semerkandî adlı eserin Nuruosmaniye kütüphanesindeki 297.1=94.35 numarayla kayıtlı nüshanın 141 numaralı cildine ait 141/189b– 233a varakları üzerinde yapılmıştır. Bu tezde Giriş, Metin, Dizin, Tıpkıbasım olarak dört bölüm bulunmaktadır. Giriş bölümünde, Ahmed-i Da'î ve Ebu'l-Leys-i Semerkandî ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca Tercüme-i Tefsir-i Ebu'l-Leys-i Semerkandî ile ilgili bilgiler ve eserin imla ve dil özellikleri de bu bölümde verilmiştir. Metin bölümünde, eserin yukarıda belirtilen varaklarının transkripsiyonlu metni bulunmaktadır. Ayrıca bu bölümde tefsiri yapılan Kur’an ayetleri, metinde yer aldığı şekliyle ilgili kısımlara Arap harfli olarak eklenmiştir. Dizin bölümünde, transkripsiyonu yapılmış metinde yer alan tüm kelime ve kelime grupları verilmiş ve anlamlandırılmıştır. Tıpkıbasım bölümünde de metnin karşılaştırılmasını sağlama amacıyla çalışmaya konu olan bölümün tıpkıbasımı verilmiştir. ABSTRACT This study is based on the work named Tercüme-i Tefsîr-i Ebu’l-Leys-i Semerkandî which is located in Nuruosmaniye Library, and registered under the number 297.1=94.35, volume 141, issue 141/189b-233a. This study has four sections: Introduction, Text, Index and Facsimile. In Introduction section, background information about Ahmed-i Dâî and Ebu'l-Leys-i Semerkandî is included. Besides, information about Tercüme-i Tefsir-i Ebu’l-Leys-i Semerkandî and the grammar and punctionation characteristics of the work have been provided as well. Text section includes the above mentioned parts of the work with proper transcription. In this section, the verses from Quran and other Arabic utterances are given in Arabic as well. In Index, each word and word group that have been been transcribed in this study are provided with their meanings. Facsimile section includes the exact duplicate of the work to present a basis for text comparison.