Poliesterin termosol yöntemiyle boyanmasında migrasyon önleyici maddelerin kullanımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty Of Technical Education, Textile Education, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: Ufuk Altınsoy

Consultant: Erhan Öner

Abstract:

Poliesterin Termosol Yöntemi ile Boyanmasında Migrasyon Önleyicilerin Kullanımı Bu tez çalışmasında %100 poliester tül perdelik dokuma kumaşın termosol yöntemiyle boyanmasında kullanılan yardımcı maddelerden iki migrasyon önleyici maddenin farklı konsantrasyonları -diğer tüm değişkenler sabit tutularak- , farklı pH ayarları ve fulard cihazının farklı hızları ile boyamalar yapılmış ve yapılan tüm bu boyama sonuçları, standart kabul edilen boyamalarla karşılaştırılmıştır. Yine bu boyanmış materyaller yaş ve kuru sürtme haslık testleri ile ısıl basınç haslık testlerine tabi tutulmuştur. Yapılan bu haslık testleri ile çalışmaların renk kalitesi spektrofotometrik ölçümler ile belirlenmeye çalışılmıştır. Haslık sonuçlarında migrasyonun farklı konsantrasyonlarında ve farklı pH değerlerinde çok küçük farklar ortaya çıktığı görülmüştür. Sunulan bu tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; çalışmanın amacı yer almaktadır. İkinci bölüm; bilinmesi gereken genel bilgileri ve birtakım standartları içermektedir. Üçüncü bölümde; yapılan deneysel çalışmalara yer verilmiştir. Dördüncü bölümde; uygulamalar sonucunda elde edilen boyamaların spekrofotometrik ölçüm sonuçları ve karşılaştırmalar için kullanılan haslık testlerinin spektrofotometrik sonuçları çizelgeler ve grafik şeklinde verilmiştir. Beşinci bölüm; tez çalışması sonucu, tartışılmış ve değerlendirilmiştir. Eylül 2005 Ufuk ALTINSOY ABSTACT Thesis Title: Using of Antimigration Agents in The Dyeing Of Polyester Fibres by Continuous Methods In this work, 100% polyester woven fabric was dyed by thermosol method with selected disperse dyes and the effect of the types and the presence of two commercial antimigration inhibitors at different concentrations, different speeds of padder and at various pH levels on the colour yield were studied. The colour values and the fastness tests were used to evaluate the results. It was found that there is little effect on the colour yield and on the fastness results of the antimigrant types and pH levels used. This study consists of five chapters. In the first chapter, the aim of the study was given. In the second chapter, general definitions and the literaturel survey were given. The third chapter is about chemicals, materials and equipments used in this work and experiments. The results of experimental work, colour yield and fastness were given in the fourth chapter. And finally, in the fifth chapter, discussion and conclusions were given. Eylül 2005 Ufuk ALTINSOY