Türkiye'deki Suriyeli göçmen girişimciler üzerine bir alan araştırması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ELİF ŞEYDA DUMAN

Supervisor: Ata Özdemirci

Abstract:

Küreselleşme ile birlikte insanların bir yerden diğer bir yere göç etme süreçleri hızlanmış ve kolaylaşmıştır. Göç eden insanlar hangi sebeple olursa olsun hem vardıkları hem de bıraktıkları yerlerde değişimlere sebebiyet vermektedir. Göç eden insanlar, bulundukları yerlerde bazen ücretli çalışmayı, bazen de kendi işlerini kurmayı tercih etmektedirler. Bu sebeple kendi işini kurmayı tercih eden göçmenler, göçmen girişimcilik kavramının ortaya çıkmasına sebebiyet vermişlerdir. Göçmen girişimcilerin, girişimciliğe yönelmelerinde birçok farklı neden ve o nedenlerin sağladığı motivasyon unsurları oluşmaktadır. Bu çalışma Arap Baharının etkisiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalıp Türkiye’ye gelmiş İstanbul’daki 11 Suriyeli göçmen girişimci ile derinlemesine mülakat tekniğiyle yüz yüze gerçekleşmiştir. Çalışmamızda göçmenleri girişimciliğe yönlendiren bireysel faktörler ve Waldinger, Aldrich ve Ward’ın “Etkileşim Modeli” kapsamında grup karakteristikleri ve fırsat yapılarının göçmen girişimciliğinin stratejilerini belirlemesindeki rolü incelenmektedir. Ayrıca Suriyeli göçmen girişimcilerin yerli halkla girişimcilik kıyaslamalarının yapılması, Suriye ve Türkiye’nin girişimcilik anlamında karşılaştırılması ve değerlendirilmesi araştırmanın amaçlarıdır. -------------------- Migration process has become faster and easier with globalization. Migrants cause changes in both where they arrive and leave; no matter why. People who migrate sometimes prefer to work in paid-jobs or they might prefer to run their own businesses. For this reason, migrants who prefer to establish their own business have led to the emergence of migrant entrepreneurship concept. There are various reasons why migrant entrepreneurs head for entrepreneurship, and the motivation elements caused by these reasons. In this study ,11 Syrian migrant entrepreneurs in Istanbul, who were forced to leave their country due to the Arab Spring and came to Turkey were interviewed face to face with indepth interview technique. In our study, the individual factors leading migrants to entrepreneurship and the role of group characteristics and opportunity structures in determining the strategies of migrant entrepreneurship within in the “Interaction Model” of Waldinger, Aldrich and Ward are examined. Furthermore, the comparison of entrepreneurship of Syrian migrant entrepreneurs with indigenous people, the evaluation and comparison of the entrepreneurship of Syria and Turkey are the goals of the research.