Birey merkezli öğrenme yöntemi ile endüstriye yönelik SCADA eğitimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: BURCU ÇOĞAL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mustafa Onat

Co-Supervisor: Hasan Erdal

Abstract:

Birey Merkezli Öğrenme Yöntemi İle Endüstriye Yönelik SCADA Eğitimi Bu çalışmada teknik ve mesleki eğitimde öğrenme sürecinin daha aktif ve verimli kılınması amacıyla, endüstriyel otomasyonda sıkça kullanılan WinCC (bir SCADA programı) bir eğitim aracı seçilerek öğrenci merkezli öğrenme yöntemine dayalı bir öğrenme modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. WinCC SCADA eğitimine uygulanan öğrenme modeli, üç aşamalı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın çerçevesini oluşturan birinci aşamada, başlangıç seviyesinde birey merkezli SCADA eğitim modeli oluşturulmuş ve basit uygulama örnekleri verilmiştir. İkinci aşamada WinCC öğrenimine yönelik temel konuların birey merkezli öğrenme yöntemi ile anlatımı yapılmıştır. Düz anlatımla farkını ortaya koyabilmek üzere bir konuya ait düz ve birey merkezli sunumlar hazırlanmıştır. SACADA eğitiminde birey merkezli öğrenim ortamı için ölçekli bir plan önerilmiştir. Geliştirilen öğrenim modelinde eğitim araçları, öğrenme aktiviteleri, öğrenci grupları ve öğretim elemanı rolleri açıkça belirtilmiştir. Üçüncü aşamada, birey merkezli öğrenme yöntemine dayalı örnek bir endüstriyel uygulama örneği WinCC SCADA kullanılarak verilmiştir Ayrıca, tasarlanan eğitim modelinin daha verimli hale getirilebilmesi amacıyla eğitim öncesi ve sonrasında uygulanmak üzere anketler hazırlanmıştır. Öğrencinin endüstriyel otomasyon konusunda gerekli bilgi, beceri ve özgüvenini kazanabilmesi amacıyla teknik elemanların eğitimine uygun bir öğrenme modeli geliştirilmiştir. ABSTRACT SCADA Education for Industrial With Student-Centered Learning Method In this study, it is objected to develop a learning model based on individual -centered learning method in technical and vocational education to succeed more active and streamline education. WinCC (a SCADA program) is chosen as an education tool, which is frequently used in industrial automation. Learning model applied to WinCC SCADA education, has been considered in three stages. In the first stage forming the framework of this study, an individual-centered SCADA education model is developed at the beginning level and simple application examples are introduced. In the second stage, the basic topics towards learning WinCC are prepared by individual-centered learning method. Classical and individual-centered presentations are prepared to reveal the differences between these two learning methods. A scaled scheme is suggested for individual-centered learning environment in WinCC SCADA education. The roles of student groups and instructors, learning materials and activities are clearly described in the developed learning model. In the third stage, an industrial sample application based on individual-centered learning is given using WinCC SCADA. In addition, two polls are prepared for implementing before and after learning to achieve more efficiently learning model. An appropriate learning model is developed for gaining individuals a required knowledge, skills, self-confidence and training of technical personnel.