Türkiye'de eski ve yeni kamu binalarında enerji verimliliği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Technology, Mechanical Engineering, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: FURKAN İBANOĞLU

Consultant: MUSTAFA ATMACA

Abstract:

TÜRKİYE’DE ESKİ VE YENİ KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Bu çalışmada, binaların eski ve yeni mimarilerini enerji verimliliği açısından aralarındaki farklar incelenmiştir. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde bulunan eski ve yeni, iki farklı fakülte binasında yapılan ölçümler sunulmuştur. Sıcaklık, bağıl nem, ısı akısı ve havalandırma kayıpları ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler özellikle kış aylarında saatlik alınmıştır. Yetersiz cam kullanımından, kötü ve kalitesiz malzemeyle yapılmış pencerelerden kaynaklanan binalarda büyük öneme sahip havalandırma kaybının yanı sıra cephenin enerji etkinliğine de özel bir dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, elde edilen ölçümlerle enerji kayıplarının; havalandırma kayıpları, cam ve pencerelerin kalitesi, binada kullanılan malzemelerin kalitesi arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Bağıl Nem, Isı ve Havalandırma Kayıpları, Eski ve Yeni Kamu Binası, Sıcaklık ABSTRACT INVESTIGATION OF THE ENERGY EFFICIENCY OF OLD AND NEW PUBLIC BUILDINGS IN TURKEY In this study, the differences between the old and new public buildings were investigated in terms of energy efficiency. Measurements carried out old and new in two different faculty buildings were presented located on of Marmara University Goztepe campus. Temperature, relative humidity, heat flux and ventilation losses measurements were implemented. Measurements were taken hourly, especially during the winter months. A special attention was paid ​​to pull both ventilation loses resulting from inadequate use of glass, poor or material made ​​from the windows and energy efficiency of the building's facade. In the study, with the obtained measurements, relationship between energy losses; ventilation losses, the glass and the window of the quality, the quality of the materials used in the building were investigated. Key Words: Energy efficiency, Relative humidity, Heat and ventilation loses, Old and new public building, Temperature