Sivil toplum çalışmalarına katılımı motive eden faktörler ve gönüllü üniversite öğrencileri arasında bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Hasan Yavuz Uğurlu

Supervisor: Mehmet Emin Okur

Abstract:

Sivil toplum kuruluşlarında veya gönüllü projelerde ihtiyaç duyulan gönüllünün organizasyona, gönüllü faaliyete kazandırılması ve faaliyet içerisinde verimliliğinin üst düzeyde olması ancak gönüllüyü motive eden faktörleri bilerek mümkün olacaktır. Günümüzde özellikle 1980-2000 yılları arasında doğumlu olanların genel olarak “y kuşağı” olarak adlandırıldığı nesil kendinden önceki nesillerin davranışlarından çok daha farklı bir eğilim ortaya koymaktadır. Söz konusu eğilimler ile gönüllü organizasyonların yönetim süreçlerini gözden geçirmesi ve gönüllülüğe motive eden faktörlerin belirlenerek organizasyonları gönüllü beklentilerini karşılayacak şekilde kurmak ve yönetmek gerekmektedir. Bu araştırmada İstanbul’da üniversite eğitimine devam eden öğrencilerden tesadüfi olarak seçilen 300 öğrenci seçilmiştir. Söz konusu öğrencilere anket uygulanarak gönüllülüğe motive eden faktörler ve bu faktör grupları arasındaki ağırlık farklılıkları araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre gönüllülüğe motive eden faktörler incelendiğinde özgeciliğe dayalı nedenler, başarı güdüsüne dayalı nedenler ve birleşmeye dayalı nedenler arasında yakın sonuçlar çıksa da özgeciliğe dayalı nedenler ön sırada yer almaktadır. Özgeciliğe dayalı nedenleri, başarı güdüsüne dayalı nedenler ve birleşmeye dayalı nedenler takip etmektedir. -------------------- Volunteer who is needed in non governmental organization or in voluntary projects be involved in the organizations and efficiency of volunteer would be high in voluntary activities can only be possible to know factors that motivate volunteer. Today, generation of those born in between 1980-2000 is called “y-generation” shows a very different tendency than previous generations. It is necessary for voluntary organizations to review the management processes with mentioned tendencies and to establish and manage the organizations to meet voluntary expectations while determining factors that motivate volunteer. In this study, 300 randomly selected students were selected from the students who are attending university education in Istanbul. The questionnaire was applied to the students to investigate the factors that motivated volunteerism and the weight differences between factor groups. According to the results of the study, factors that motivated volunteerism were found to be related to altruism-based, success-motivated and alliance related reasons. Altruismbased reasons are at the top of the list followed closely by success and alliance reasons, respectively.